Logotyp jednostki organizacyjnej

Szkoła Podstawowa nr 3 im. J. Korczaka w CzeladziStrona pełni funkcję BIP

Jesteś na: Strona główna / Aktualności

Aktualności

21 LIS 2018

Szkolny konkurs historyczny

 

Termin: 30 listopada 2018 r. 6 i 7 lekcja.

Sala nr 18.

2 kategorie wiekowe:

klasy V i VI

klasy VII i VIII

Zakres: ogólne wiadomości z historii Polski (na podstawie podręcznika).

Dla klas V i VI:

Podstawa programowa dla klasy IV i część V:

2. Najważniejsze elementy polskiego dziedzictwa kulturowego. Uczeń:
1) zna symbole narodowe (barwy, godło, hymn narodowy), najważniejsze święta narodowe i państwowe, potrafi wytłumaczyć ich znaczenie;
2) zna legendy o początkach państwa polskiego;
3) wiąże najważniejsze zabytki i symbole kultury polskiej z właściwymi regionami.
3. Postacie i wydarzenia o doniosłym znaczeniu dla kształtowania polskiej tożsamości kulturowej. Uczeń sytuuje w czasie i opowiada o:
1) księciu Mieszku i czeskiej Dobrawie – chrzcie Polski;
2) Bolesławie Chrobrym – pierwszym królu i zjeździe w Gnieźnie;
3) ostatnim z Piastów – Kazimierzu Wielkim;
4) królowej Jadwidze, Władysławie Jagielle i unii polsko-litewskiej;
5) Zawiszy Czarnym i grunwaldzkim zwycięstwie;
6) Mikołaju Koperniku i krakowskich żakach;
7) walce z „potopem” szwedzkim – przeorze Augustynie Kordeckim i hetmanie Stefanie Czarnieckim;
8) Janie III Sobieskim pod Wiedniem;
9) Tadeuszu Kościuszce i kosynierach spod Racławic;
10) Janie Henryku Dąbrowskim i Józefie Wybickim oraz polskim hymnie;

11) Romualdzie Traugutcie i powstańczym państwie;
12) laureatce Nagrody Nobla – Marii Skłodowskiej-Curie,
13) Józefie Piłsudskim i jego żołnierzach,
14) Eugeniuszu Kwiatkowskim i budowie Gdyni;
15) „Zośce”, „Alku” i „Rudym”;
16) żołnierzu niezłomnym – Witoldzie Pileckim;
17) papieżu Janie Pawle II;
18) „Solidarności” i jej bohaterach.
4. Refleksja nad historią jako nauką. Uczeń:
1) wyjaśnia na czym polega praca historyka;
2) mierzy i oblicza czas kalendarzowy;
3) rozpoznaje rodzaje źródeł historycznych;
4) wyjaśnia dlaczego należy szanować dziedzictwo historyczne;
5) odróżnia historię od dziejów legendarnych oraz fakty od opinii.

KLASA 5.
1. Cywilizacje starożytne. Uczeń:
1) porównuje koczowniczy tryb życia z osiadłym i opisuje skutki rewolucji neolitycznej;
2) lokalizuje w czasie i przestrzeni cywilizacje Starożytnego Wschodu (Mezopotamii, Egiptu i Izraela) oraz cywilizacje starożytnej Grecji i Rzymu;
3) charakteryzuje strukturę społeczeństwa i system wierzeń w Egipcie, Grecji i starożytnym Izraelu, wyjaśnia różnicę pomiędzy politeizmem a monoteizmem;

Formuła: V, VI - Milionerzy (drużyny dwuosobowe) finał - zwycięska drużyna przechodzi do rywalizacji indywidualnej

VII, VIII - Jeden z 10 (indywidualnie)

Zapraszamy do zabawy i konkurowania!

M. Niedbała

wszystkie aktualności rejestr zmian wiadomości

Redakcja strony: Aktualności Rejestr zmian

  • Podmiot udostępniający informację: 
  • Pierwsza publikacja:  
  • Aktualizacja publikacji:  
  • Wytworzenie publikacji:  
  • Zatwierdzenie informacji:  
Drukuj Liczba odwiedzin: 56
ul. Stanisława Staszica 47,
41-250 Czeladź,
tel.: 32 265 22 90

Dane adresowe

Szkoła Podstawowa nr 3 im. J. Korczaka w Czeladzi

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl