Strona główna/BIP/Zamówienia publiczne/Zamówienia powyżej 30 tys. euro
do góry
Od 26 do 30 kwietnia 2021 r. rekrutacja do klas pierwszych dla dzieci spoza obwodu