Strona główna/Kącik ucznia/marzec - 20 marca Światowy Dzień Inwalidów i Osób z (..)
do góry
Od 26 do 30 kwietnia 2021 r. rekrutacja do klas pierwszych dla dzieci spoza obwodu