Strona główna/Aktualności/Dzieci Uczą Rodziców - aktywny udział klasy Ia i Ib w (..)

Dzieci Uczą Rodziców - aktywny udział klasy Ia i Ib w ogólnopolskiej akcji edukacyjnej

13 Czerwca 2024

Dzieci Uczą Rodziców - aktywny udział klasy Ia i Ib w ogólnopolskiej akcji edukacyjnej

Fundacja Dzieci Uczą Rodziców jest organizacją pozarządową, powołaną do prowadzenia działań o charakterze edukacyjnym, których głównymi odbiorcami są dzieci w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym. Wśród celów, którym przyświeca funkcjonowanie Fundacji są m.in.: promocja bezpieczeństwa, kreowanie postaw proekologicznych, podtrzymywanie tradycji narodowej, działania w obszarze kultury i sztuki, działania w zakresie sportu i kultury fizycznej oraz promocja wolontariatu. Fundacja realizuje swoje cele poprzez inicjowanie oraz wspieranie przedsięwzięć zgodnych z celami statutowymi organizacji.
Głównym działaniem Fundacji jest ogólnopolska akcja edukacyjna “Dzieci Uczą Rodziców”, której piąta edycja realizowana jest w roku szkolnym 2023/2024.
Akcja “Dzieci Uczą Rodziców” to inicjatywa, która łączy w sobie walory edukacyjne z kreatywnymi formami przekazywania wiedzy. W bieżącym półroczu pierwszaki włączyły się w realizację lekcji online. Klasa Ia i Ib wzięły udział w lekcjach:
- Bezpieczny Internauta
- Tolerancja
- Zwierzęta domowe
- Polska i Europa

do góry