Strona główna/Aktualności/Informacja o naborze uczniów do integracyjnej klasy (..)

Informacja o naborze uczniów do integracyjnej klasy pierwszej w Szkole Podstawowej nr 3 im. Janusza Korczaka w Czeladzi

5 Marca 2021

Klasa integracyjna stanowi szansę dla uczniów z niepełnosprawnościami na naukę w warunkach najkorzystniejszych do wszechstronnego rozwoju dziecka niepełnosprawnego. Szkoła posiada kadrę pedagogiczną z odpowiednimi, dodatkowymi kwalifikacjami (oligofrenopedagodzy, surdopedagog, logopeda, terapeuta pedagogiczny). Budynek szkoły dostosowany jest dla uczniów z niepełnosprawnością ruchową (schodołaz, podjazd) oraz odpowiednią bazę do prowadzenia zajęć np. Salę Doświadczania Świata, salę do rewalidacji ruchowej, pomoce dydaktyczne.

do góry