Strona główna/Aktualności/Kreatywni na zajęciach rewalidacyjnych i (..)

Kreatywni na zajęciach rewalidacyjnych i korekcyjno-kompensacyjnych w czasie roku szkolnego 2021/2022

10 Maja 2022

Kreatywni na zajęciach rewalidacyjnych i korekcyjno-kompensacyjnych w czasie roku szkolnego 2021/2022

Na naszych zajęciach, zmierzamy do jak największego usamodzielnienia ucznia i możliwie pełnego jego uczestnictwa w społeczeństwie. Zajęcia rewalidacyjne to zajęcia organizowane dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

W czasie zajęć stawiamy na mocne strony dziecka oraz szukanie tego, co w nim najlepsze. Na zajęciach rewalidacyjnych i korekcyjno-kompensacyjnych pracujemy przede wszystkim nad niwelowaniem dysfunkcji, uzupełnieniem deficytów w różnych obszarach funkcjonowania dziecka. Zasady naszych zajęć to całkowita indywidualizacja w pracy z każdym uczniem, powolne i systematyczne przechodzenie od zadań łatwiejszych do trudniejszych, od prostych do bardziej złożonych, zapewnienie warunków do utrwalania prawidłowych umiejętności i likwidowania niekorzystnych nawyków, dostosowywanie czasu trwania poszczególnych ćwiczeń do wydolności dziecka.

Zapraszamy do obejrzenia prac naszych uczniów Joanna Skonieczna, Małgorzata Wikarek

do góry