Strona główna/Aktualności/„Zielone Szkoły”

„Zielone Szkoły”

19 Czerwca 2024

„Zielone Szkoły” 

„Zielone Szkoły”

Grupa 30 uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 3 im. Janusza Korczaka w Czeladzi skorzystała
z wyjazdu do Darłowa w terminie od 29 maja do 7 czerwca 2024 roku.

Podczas pobytu w miejscowości nadmorskiej zrealizowano między innymi program edukacji ekologicznej oraz program profilaktyki zdrowotnej.

Łącznie w realizacji zadania wzięło udział 162 uczniów z czeladzkich szkół podstawowych.

Zadanie "Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2023/2024" otrzymało dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
Wysokość dotacji otrzymanej z WFOŚiGW dla gminy Czeladź wyniosła: 58 300,00 zł.

do góry