Aktualności

10 maja 2022

Kreatywni na zajęciach rewalidacyjnych i korekcyjno-kompensacyjnych w czasie roku szkolnego 2021/2022

Na naszych zajęciach, zmierzamy do jak największego usamodzielnienia ucznia i możliwie pełnego jego uczestnictwa w społeczeństwie. Zajęcia rewalidacyjne to zajęcia organizowane dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

W czasie zajęć stawiamy na mocne strony dziecka oraz szukanie tego, co w nim najlepsze. Na zajęciach rewalidacyjnych i korekcyjno-kompensacyjnych pracujemy przede wszystkim nad niwelowaniem dysfunkcji, uzupełnieniem deficytów w różnych obszarach funkcjonowania dziecka. Zasady naszych zajęć to całkowita indywidualizacja w pracy z każdym uczniem, powolne i systematyczne przechodzenie od zadań łatwiejszych do trudniejszych, od prostych do bardziej złożonych, zapewnienie warunków do utrwalania prawidłowych umiejętności i likwidowania niekorzystnych nawyków, dostosowywanie czasu trwania poszczególnych ćwiczeń do wydolności dziecka.

Zapraszamy do obejrzenia prac naszych uczniów Joanna Skonieczna, Małgorzata Wikarek

30 marca 2022

Konkurs recytatorski

29 marca w naszej szkole odbył się konkurs recytatorski dla uczniów klas I-VIII. Po konkursie uczestnicy wraz z nauczycielami wzięli udział w zajęciach otwartych pt. „Ręcznie robione- sensoryczna ciastolina”. Było dużo relaksu, brokatu i bałaganu. Mamy nadzieję, że wszyscy dobrze się bawili.
Dziękujemy
Magdalena Wester, Agnieszka Pytel

21 marca 2022

21 marca uczniowie klas I-III okazując solidarność z osobami z Zespołem Downa ubrali skarpetki nie do pary.

Dzień osób z Zespołem Downa

Skarpetki to symbol niedopasowania społecznego, ale też genotypowego z jakim borykają się osoby cierpiące na zespół Downa. Święto to zostało ustanowione w 2005 roku z inicjatywy Europejskiego Stowarzyszenia Zespołu Downa, natomiast od 2012 roku organizowane jest pod patronatem Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ). Zespół Downa to najbardziej znana i rozpowszechniona anomalia chromosomalna. Jej przyczyną jest nadmiar materiału genetycznego pod postacią dodatkowego chromosomu pary 21 - stąd też wzięła się data obchodzenia Światowego Dnia Zespołu Downa.

Pamiętaj: Inny - nie znaczy gorszy!

3 grudnia 2021

Jak mogę pomóc niepełnosprawnemu koledze

3 grudnia to wyjątkowa data. W ten dzień właśnie obchodzimy ustanowiony w 1992 roku przez Organizację Narodów Zjednoczonych Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami.
Jesteśmy różni - lecz wiele nas łączy, dlatego tak ważna jest integracja, solidarność, przynależność, akceptacja.
Bardzo często nie mamy wpływu na stan zdrowia i sprawność - mamy jednak wpływ na to, jak nasza rzeczywistość i przestrzeń jest dostosowana do potrzeb wszystkich osób w naszej szkole.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnościami uczniowie klasy 3a wykonali prace plastyczne - Jak mogę pomóc niepełnosprawnemu koledze. Celem takiego rodzaju zajęć jest przybliżenie uczniom problemów osób z niepełnosprawnościami jednoczesne uświadomienie konieczności włączenia tej grupy w życie społeczne nie tylko w środowisku szkolnym. Zajęcia stanowią także doskonałą okazję do zwiększenia świadomości o korzyściach płynących z integracji osób z niepełnosprawnościami.

Niezwykle ważną tematyką są bariery architektoniczne, ale również i tych w naszej świadomości, a przede wszystkim ich znoszenie.

do góry