Edukacja włączająca

Po przeprowadzonych zajęciach warsztatowych, odbytych webinariach, sporządzono wniosek o przyznanie grantu na działanie w szkole, w ramach powyższej akcji. Wniosek został zaakceptowany i przyznano na jego wykonanie kwotę 4000 złotych. Jednym z etapów realizacji programu było przeprowadzenie posiedzenia rady pedagogicznej.

do góry