Strona główna/Aktualności/Opieka stomatologiczna

Opieka stomatologiczna

15 Września 2020

Na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Miastem Czeladź, a gabinetem stomatologicznym "Baby Dent" z siedzibą w Czeladzi przy ul. Mickiewicza 27 realizowana jest opieka stomatologiczna nad uczniami w zakresie świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia, z wyłączeniem świadczeń ortodoncji. Pełen zakres usług określa rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (Dz. U. 2019 poz.1199 ). Opieka stomatologiczna nad uczniami czeladzkich szkół podstawowych realizowana jest zgodnie z ustawą o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. 2019 poz. 1078).

Świadczenia stomatologiczne udzielane są w ramach kontraktu z NFZ.

Gabinet stomatologiczny zaprasza rodziców/opiekunów prawnych uczniów do kontaktowania się z rejestracją pod nr tel. 791731120, w celu ustalenia wizyty.

Gabinet czynny: we wtorki w godzinach 17.00 do 21.00, środy w godzinach 14.00 do 21.00.

 

do góry