Strona główna/Aktualności/Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - MIASTO CZELADŹ

Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - MIASTO CZELADŹ

30 Marca 2023

Miasto Czeladź realizuje projekt pn. „Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - MIASTO CZELADŹ” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020.
Oś priorytetowa XI.  Wzmocnienie potencjału edukacyjnego
Działanie 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego.
Poddziałanie 11.1.6. Wzrost dostępności do edukacji ogólnej dla uczniów z Ukrainy - tryb nadzwyczajny
Okres realizacji projektu: 2022-09-01 - 2023-03-31
Wartość ogółem projektu: 76 760,00 zł
Wnioskowane dofinansowanie z UE: 65 246,00 zł
Opis: Cel główny projektu zakłada wzrost dostępności do edukacji ogólnej i wsparcie dla uczniów z Ukrainy, dotkniętych skutkami kryzysu migracyjnego związanego z wojną na terytorium Ukrainy, uczęszczających do szkół prowadzonych przez gminę Czeladź. W ramach projektu zakupiono sprzęt ICT (łącznie 16 laptopów).
Szkoła Podstawowa nr 3 w Czeladzi otrzymała do bezpłatnego użytkowania przez uczniów pochodzących z Ukrainy 3 laptopy.

wsparcie dla uczniów

do góry