Strona główna/Projekty 2023/2024/Projekty edukacyjne 2021/22

Projekty edukacyjne 2021/22

Projekty edukacyjne w roku szkolnym 2021/2022

22 listopada 2021

Profilaktyka zdrowego odżywiania dla dzieci

Klasa I A włączyła się do realizacji Ogólnopolskiego Projektu Fundacja Kultury i Sportu 44 w Warszawie. Projekt dofinansowano z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego. Przedsięwzięcie w sieci, jest skierowane głównie do dzieci, ale także do rodziców i dziadków.

Projekt składa się z dziesięciu krótkich odcinków (około 10 minut każdy). Pierwsza część to audiobook, który został specjalnie napisany przez popularną pisarkę dla dzieci i młodzieży oraz poetkę, Martę Fox, autorkę 50. książek.

Akcja wszystkich odcinków audiobooka rozgrywa się w Katowicach. Bohaterami są dzieci o zabawnych ksywach związanych ze zdrowym odżywianiem i ekologią: Artur Topinambur, Bartek Kaparek, Ula Miodula, Ola Rukola, Jurek Ogórek, Zielona Nikola, Agatka Sałatka.

Każdy odcinek to opowieść dotycząca profilaktyki zdrowego odżywiania. W swoim założeniu Projekt ma upowszechniać zdrowe nawyki żywieniowe oraz działania promujące zdrowie z zakresu profilaktyki otyłości, nadwagi i cukrzycy. Poprzez łatwy i zabawny język nagrania mają za zadanie przekonać dzieci, jak ważny jest ruch, wspólne zabawy, spacery, wspólne spożywanie posiłków, przygotowywanie ich.

Uczniowie klasy I A zapoznali się już z trzema pierwszymi audiobookami: „Smutek Bartka", „Przysmak na smutek?", „Pyszne kluseczki" . Dzięki nim uczniowie wiedzą już bardzo dużo na temat sposobu prawidłowego odżywiania się i negatywnych skutków niewłaściwej diety.

Korzystając ze zdobytej już wiedzy uczniowie na zajęciach sami przygotowywali zdrowe drugie śniadanie, zwracające uwagę na wskazówki zdobyte po wysłuchaniu wesołych przygód Bartka.

Dzięki podjętym działaniom uczniowie na pewno częściej będą sięgali po zdrowe przekąski jakimi są owoce i warzywa.

Zachęcamy wszystkich uczniów, ich rodziców i dziadków do zapoznania się z Projektem.

A oto link do wydarzenia na facebooku:

https://fb.me/e/1gkRH09m6

Dorota Kopeć i Małgorzata Duran

 

 21 listopada 2021

Nasza szkoła bierze udział w projekcie:

„Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie - 13 grudnia 1981 -  Pamiętamy!"

Jego głównym celem jest przygotowanie dzieci i młodzieży do świadomego przeżywania 40 rocznicy wprowadzenia w Polsce stanu wojennego.

Zachęcamy do obejrzenia filmu dokumentalnego, który ma na celu przedstawienie nieopowiedzianej do tej pory historii działaczek „Solidarności” - kobiet aresztowanych i internowanych w trakcie trwania stanu wojennego w Polsce (13 grudnia 1981r. - 22 lipca 1983r.). Film powstał dzięki dofinansowaniu Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Został zrealizowany we współpracy z Regionem Częstochowskim NSZZ “Solidarność” i Stowarzyszeniem Więzionych, Internowanych i Represjonowanych „WIR”.

Link do filmu:
http://pamiec81.pl/index.php/2021/10/14/nie-zabierajcie-mamy-pelna-wersja-filmu-dla-szkol/#comment-89

Stan wojenny  (źródło http://pamiec81.pl/)
W niedzielę 13 grudnia 1981 r. o godz. 6.00 rano Polskie Radio nadało wystąpienie gen. Wojciecha Jaruzelskiego, w którym informował on Polaków o ukonstytuowaniu się Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego (WRON) i wprowadzeniu na mocy dekretu Rady Państwa stanu wojennego na terenie całego kraju.

W trwającym 586 dni okresie stanu wojennego w 52 ośrodkach internowano ok. 10 tys. osób (wśród nich także ludzi kultury), zmilitaryzowano 129 zakładów pracy, zawieszono komunikację telefoniczną, wprowadzono cenzurę korespondencji, wstrzymano wydawanie prasy, rozwiązano organizacje społeczne. W tej ogromnej operacji policyjno-wojskowej użyto w sumie 70 tys. żołnierzy, 30 tys. milicjantów, 1750 czołgów, 1900 wozów bojowych i 9 tys. samochodów. Stan wojenny zawieszono 31 grudnia 1982 r., a ostatecznie zniesiono 22 lipca 1983 r.

Kalendarium stanu wojennego (źródło: dzieje.pl)
1981

Marzec 
Zakończyły się trwające od października 1980 r. prace nad podstawowym planem wprowadzenia stanu wojennego.

19 marca 
Funkcjonariusze MO siłą usunęli z sali obrad Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy delegację NSZZ „Solidarność”. Był to najpoważniejszy kryzys w stosunkach między władzami PRL a „S”, nazwany później „kryzysem bydgoskim”.

Połowa października 
Działalność rozpoczęły Wojskowe Terenowe Grupy Operacyjne, których faktycznym celem było rozpoznanie przed wprowadzeniem stanu wojennego. W więzieniach trwały przygotowania do przyjęcia aresztowanych działaczy „Solidarności”.

18 października 
Gen. Wojciech Jaruzelski został wybrany na I sekretarza KC PZPR.

28 października 
Rząd skierował do Sejmu projekt ustawy o nadzwyczajnych pełnomocnictwach w interesie ochrony obywateli i państwa. W odpowiedzi „Solidarność” zorganizowała jednogodzinny strajk ostrzegawczy. Wzięła w nim udział niewielka liczba związkowców. 

7 listopada 
Ewakuacja płk. Ryszarda Kuklińskiego i jego rodziny.

24 listopada 
Studenci Wyższej Oficerskiej Szkoły Pożarniczej w Warszawie ogłosili strajk okupacyjny w proteście przeciwko planom militaryzacji uczelni. Strajki wybuchły również w innych ośrodkach akademickich. Protest w WOSP został spacyfikowany 2 grudnia.

3 grudnia 
W Radomiu obradowało Prezydium Komisji Krajowej „Solidarności” i przewodniczących wszystkich zarządów regionalnych. W czasie obrad formułowano bardzo radykalne wnioski z konfliktu z władzami.

5 grudnia 
Biuro Polityczne KC PZPR zaakceptowało decyzję o wprowadzeniu stanu wojennego. Rozpoczęła się kampania propagandowa atakująca władze „Solidarności” za radykalizm postulatów formułowanych w Radomiu i dążenie do „obalenia władz”.

6 grudnia 
W liście do władz prymas Józef Glemp ostrzegł przed wprowadzeniem ustawy o nadzwyczajnych pełnomocnictwach dla rządu, która jego zdaniem miała doprowadzić do pogłębienia kryzysu. Dwa dni później w liście do przewodniczącego „Solidarności” ostrzegł przed dążeniem do konfrontacji.

8/9 grudnia 
Gen. Jaruzelski w trakcie tajnego spotkania z przebywającym w Warszawie marszałkiem ZSRS Wiktorem Kulikowem poinformował go o planowanych działaniach, nie podając jednak konkretnej daty wprowadzenia stanu wojennego. Zaznaczył, że w przypadku niemożności opanowania sytuacji zwróci się do Moskwy o „pomoc”, czyli interwencję wojskową armii radzieckiej.

11 grudnia 
Komitet Centralny PZPR podjął uchwały o poparciu dotychczasowych władz partii oraz o dążeniu do „zgody społecznej”. Wieczorem w gmachu Sejmu odbyło się spotkanie przedstawicieli rządu, episkopatu i „Solidarności”. Po jego zakończeniu rządowym samolotem z Gdańska przybył Lech Wałęsa. W siedzibie episkopatu zdecydowano, że należy przyjąć składane przez władze propozycje rozmów.

W kraju krążyły pogłoski o ruchach wojsk sowieckich i przygotowaniach do obrony podjętych przez część oddziałów WP. W wielu fabrykach trwały przygotowania do ewentualnej obrony.

W Warszawie rozpoczął się Kongres Kultury Polskiej, nieoficjalnie zwany również „niezależnym” lub „solidarnościowym”, jedno z największych forów nieskrępowanej dyskusji w okresie karnawału Solidarności. Po dwóch dniach jego obrady zostały przerwane przez władze stanu wojennego.


11-12 grudnia 
W Gdańsku obradowała Komisja Krajowa „Solidarności”. Jej członkowie debatowali na temat porozumienia z władzami i ewentualnej reakcji na zaostrzenie polityki. Większość uczestników obrad została internowana w nocy z 12 na 13 grudnia.

12 grudnia 
Na posiedzeniu Sztabu Generalnego LWP powstała tzw. Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego, której przewodniczącym został gen. Jaruzelski. O godz. 23 przerwano połączenia telefoniczne w całym kraju; przestały nadawać radio i telewizja. Zaczęły się pierwsze internowania w ramach rozpoczętej o północy akcji „Jodła”. W operacji wprowadzenia stanu wojennego wzięło udział ok. 80 tys. żołnierzy Wojska Polskiego, 30 tys. funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej i Służby Bezpieczeństwa, 1750 czołgów, 1400 pojazdów opancerzonych, 500 wozów bojowych piechoty oraz ponad 9 tys. samochodów.

13 grudnia 
W nocy Rada Państwa uchwaliła dekret o wprowadzeniu stanu wojennego. Jedynym jej członkiem, który odmówił jego podpisania, był Ryszard Reiff. W ramach operacji „Azalia” wojsko zajęło gmachy radia i telewizji. Od godz. 6:00 media transmitowały przemówienie gen. Jaruzelskiego, I sekretarza KC PZPR, szefa rządu i MON. „Ojczyzna nasza znalazła się nad przepaścią” - mówił, uzasadniając stan wojenny. Nastąpiło internowanie tysięcy działaczy „Solidarności”, w tym przewodniczącego Wałęsy.

O godz. 9:00 prymas Glemp w homilii na Jasnej Górze powiedział, że sytuacja wymaga spokoju, aby uniknąć „przelewu krwi”. Wieczorem w warszawskim Sanktuarium Matki Boskiej Łaskawej wezwał do uwolnienia aresztowanych i mówił, że z bólem przyjął wejście władz „na drogę przemocy”. Oficjalne media wyemitowały tylko fragmenty homilii na Jasnej Górze.

14 grudnia 
W blisko 250 zakładach pracy na terenie całej Polski wybuchły strajki. Protesty zorganizowano m.in. w KWK „Wujek” w Katowicach, KWK „Manifest Lipcowy” w Jastrzębiu Zdroju, Stoczni Gdańskiej im. Lenina, Hucie im. Lenina w Nowej Hucie, Porcie Gdańskim, Stoczni Szczecińskiej im. Adolfa Warskiego, Zakładach Mechanicznych Ursus w Warszawie. 40 z nich zdławiono siłą.
 
14 grudnia 
Z inicjatywy prymasa Glempa w Warszawie powstał Prymasowski Komitet Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i ich Rodzinom.

15 grudnia 
Pacyfikacja kopalni „Manifest Lipcowy” w Jastrzębiu Zdroju, 4 górników zostało postrzelonych przez MO. W Warszawie powstał podziemny Komitet Oporu Społecznego.

16 grudnia 
W czasie ataku ZOMO na kopalnię „Wujek” zastrzelonych zostało 9 górników, 21 było rannych. Nastąpiły pacyfikacje Stoczni Gdańskiej, Huty im. Lenina, Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego w Mielcu. Trwały walki uliczne w Trójmieście.

17 grudnia 
Podczas walk z ZOMO w Gdańsku została zastrzelona jedna osoba, dwie inne były ranne. W wielu miastach w Polsce oddziały milicyjne rozpędziły manifestacje.

18 grudnia 
Jan Paweł II w liście do gen. Jaruzelskiego zaapelował o przerwanie stanu wojennego: „z usilną prośbą i zarazem gorącym wezwaniem o zaprzestanie działań, które przynoszą ze sobą rozlew krwi polskiej [...]. Ogólnoludzkie pragnienie pokoju przemawia za tym, ażeby nie był kontynuowany stan wojenny w Polsce” - stwierdził papież.

20 grudnia 
Do Warszawy przybył z Watykanu abp Luigi Poggi.

21 grudnia 
Ambasador PRL w USA Romuald Spasowski poprosił o azyl polityczny. W wystąpieniu telewizyjnym skrytykował decyzję o wprowadzeniu stanu wojennego, uznając ją za pogwałcenie praw człowieka. Z apelem o ich poszanowanie wystąpił również sekretarz generalny ONZ Kurt Waldheim.

22 grudnia 
Kraje Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej uznały wypadki w Polsce za złamanie Aktu Końcowego helsińskiej Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie z 1975 r.

23 grudnia 
W reakcji na wprowadzenie stanu wojennego prezydent USA Ronald Reagan ogłosił sankcje gospodarcze wobec PRL. Podobne kroki wobec reżimu komunistycznego w następnych tygodniach podjęły inne kraje zachodnie.

24 grudnia 
Zniesiono na jedną noc godzinę milicyjną z okazji Wigilii Bożego Narodzenia i odbywających się o północy pasterek.

27 grudnia 
Lech Wałęsa został wybrany „Człowiekiem Roku 1981” przez amerykański magazyn „Time”.

28 grudnia 
W kopalni „Piast” zakończył się ostatni strajk okupacyjny w proteście przeciw stanowi wojennemu.

28 grudnia 
Ambasador PRL w Japonii Zdzisław Rurarz wystąpił o azyl polityczny, w wyniku czego sąd wojskowy PRL skazał go zaocznie na karę śmierci.

30 grudnia 
Decyzją WRON wprowadzono obowiązek pracy dla mężczyzn w wieku 18-45 lat.

31 grudnia 
Zawieszono na jedną dobę godzinę milicyjną.

1982

5 stycznia 
Milicja i SB rozpoczęły we Wrocławiu śledztwo w sprawie 80 mln zł, które przed wprowadzeniem stanu wojennego podjął z konta NSZZ „Solidarność” skarbnik Regionu Dolny Śląsk, Józef Pinior.
 
6 stycznia 
Władze zdecydowały o zlikwidowaniu Niezależnego Zrzeszenia Studentów.

9 stycznia 
Prymas Glemp spotkał się z gen. Jaruzelskim.

9 stycznia 
W całym kraju reżim powołał Obywatelskie Komitety Ocalenia Narodowego (OKON).

10 stycznia 
Przywrócono połączenia telefoniczne w miastach. Rozmowy były oficjalnie podsłuchiwane, po wykręceniu numeru słychać było w słuchawce komunikat „Rozmowa kontrolowana”.

13 stycznia 
Aktorzy rozpoczęli bojkot Polskiego Radia i Telewizji; nie występowali w mediach, ale grali w teatrach i salach parafialnych. Najważniejszym ośrodkiem podziemnego aktorstwa był Teatr Domowy powołany przez Ewę Dałkowską, Emiliana Kamińskiego, Andrzeja Piszczatowskiego i Macieja Szarego. Artyści współpracujący z reżimem byli poddani ostracyzmowi środowiskowemu i wyklaskiwani przez publiczność.

17 stycznia 
Ksiądz Jerzy Popiełuszko odprawił pierwszą w okresie stanu wojennego mszę za ojczyznę.

25 stycznia 
Sejm uchwalił ustawę „o szczególnej regulacji prawnej w okresie stanu wojennego” i formalnie zatwierdził dekret o stanie wojennym. Przeciw głosował tylko jeden poseł - Romuald Bukowski z Gdańska.
 
5 lutego 
W Świdniku na wezwanie władz „Solidarności” rozpoczęły się masowe spacery w porze nadawania „Dziennika Telewizyjnego” o godz. 19.30. Z czasem do podobnej akcji przystąpili mieszkańcy innych miejscowości. 

8 lutego 
Wznowiono zawieszone po wprowadzeniu stanu wojennego zajęcia na wyższych uczelniach.

9 lutego 
Jan Paweł II przyjął delegację członków „Solidarności”, złożoną z działaczy przebywających na Zachodzie. Podczas audiencji papież powiedział m.in.: „Wolny i Niezależny Związek +Solidarność+ jest organizacją legalną, którą oficjalnie uznały władze polskie”.

11 lutego 
Aby ukrócić protestacyjne spacery w Świdniku, organizowane w porze „Dziennika”, władze wprowadziły godzinę milicyjną od godz. 19.30.

18 lutego 
W Warszawie członkowie organizacji Siły Zbrojne Polski Podziemnej, Robert Chechłacz i Tomasz Łupanow, dokonali w tramwaju próby rozbrojenia funkcjonariusza MO, sierż. Zdzisława Karosa. W wyniku szamotaniny milicjant został postrzelony, a po pięciu dniach zmarł.

1 marca 
Szef MSW gen. Czesław Kiszczak podał, że od 13 grudnia 1981 do 26 lutego 1982 r. internowano 6,6 tys. osób.

19 marca 
Władze zlikwidowały Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich i rozpoczęły weryfikację dziennikarzy.

29 marca 
Przywrócono międzymiastową łączność telefoniczną, zawieszoną po wprowadzeniu stanu wojennego.

12 kwietnia 
W Warszawie po raz pierwszy swoją audycję nadało podziemne Radio „Solidarność”.

22 kwietnia 
Powstała podziemna Tymczasowa Komisja Koordynacyjna „Solidarność” w składzie: Zbigniew Bujak, Władysław Frasyniuk, Władysław Hardek i Bogdan Lis.

1 i 3 maja 
W Gdańsku, Warszawie, Elblągu, Szczecinie, Krakowie i Toruniu i wielu innych miastach odbyły się liczne manifestacje antyreżimowe, które były brutalnie rozbijane przez milicję i ZOMO.

26 maja 
SB zatrzymała ukrywającego się działacza „Solidarności” Jana Narożniaka, który w czasie próby ucieczki został postrzelony.

5 czerwca
Z Wisły w Warszawie wyłowiono ciało zaginionego dwa dni wcześniej Emila Barchańskiego ps. Janek, ucznia LO im. Mikołaja Reja, twórcy konspiracyjnej Konfederacji Młodzieży Polskiej „Piłsudczycy”, dwa miesiące wcześniej skazanego na dwa lata więzienia za podpalenie pomnika sowieckiego zbrodniarza Feliksa Dzierżyńskiego. Okoliczności jego śmierci nie zostały do dziś wyjaśnione.

7 czerwca 
Ranny Narożniak został „wykradziony” ze szpitala przez podziemie. Władze ogłosiły, że uciekł „szczególnie niebezpieczny przestępca”.

21 lipca 
W przededniu święta PRL zostaje zwolnionych z internowania ok. tysiąca osób, w tym wszystkie kobiety.

31 sierpnia 
W rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych doszło do licznych demonstracji. W Lubinie MO zabiła z broni palnej trzy osoby, 11 zostało rannych. Jedna osoba na skutek pobicia zmarła we Wrocławiu. W Gdańsku od uderzenia petardą zginał jeden z demonstrantów.

8 października 
Sejm uchwalił ustawę o związkach zawodowych - nastąpiło rozwiązanie wszystkich związków zawodowych działających do stanu wojennego. Oznaczało to formalną likwidację prawną NSZZ „Solidarność”.

9 października 
Rząd USA zawiesił wobec PRL klauzulę najwyższego uprzywilejowania w handlu.

13 października 
Podczas zamieszek w Nowej Hucie oficer SB zabił demonstranta, dwudziestoletniego Bogdana Włosika.

Listopad
Prymas Józef Glemp zaapelował do artystów o zakończenie bojkotu radia, telewizji, filmów i teatrów. Aktorzy w pełni powrócili do uczestnictwa w oficjalnym życiu kulturalnym we wrześniu 1983 r.

10 listopada 
Lech Wałęsa został zwolniony z internowania.

18 grudnia 
Sejm przyjął ustawę o „szczególnej regulacji prawnej w okresie zawieszenia stanu wojennego”, która utrzymała represyjne ustawodawstwo stanu wojennego.

19 grudnia 
Rada Państwa uchwaliła zawieszenie stanu wojennego od 31 grudnia 1982 r.

1983 
14 maja 
W komisariacie na stołecznym Starym Mieście milicjanci bestialsko pobili maturzystę Grzegorza Przemyka, syna opozycyjnej poetki Barbary Sadowskiej. Ofiara zmarła w szpitalu. W sfingowanym procesie władze oskarżyły o pobicie załogę karetki pogotowia.

19 maja 
Pogrzeb Grzegorza Przemyka na Powązkach przerodził się w wielką demonstrację sprzeciwu wobec władz.
 
16-23 czerwca 
Odbyła się druga pielgrzymka papieża Jana Pawła II do Polski.

22 lipca 
Formalnie zniesiono stan wojenny, rozwiązano WRON i ogłoszono amnestię dla niemal wszystkich więźniów politycznych.(PAP)

Upamiętnienie wydarzeń 13 grudnia (źródło Wikipedia)

13 grudnia na grobie gen. Wojciecha Jaruzelskiego kwiaty składają zwolennicy wprowadzenia stanu wojennego.

Stan wojenny został pozytywnie upamiętniony w piosence zespołu Sztorm 68 pt. „Dziękujemy (13 grudnia)”, w której zespół wyraża podziękowanie milicjantom, żołnierzom oraz gen. Wojciechowi Jaruzelskiemu.

 

27 października 2021

Pierwsze zajęcia poświęcone były próbie odpowiedzi na pytanie - Dlaczego każdy z nas jest inny? Zaprezentowany film uświadomił uczniom, że różnimy się nie tylko wyglądem zewnętrznym, ale również zainteresowaniami i tym, że każdy lubi robić coś innego. Na zakończenie zajęć uczniowie zgodnie stwierdzili, że dzięki temu, że każdy robi coś innego, uzupełniamy się i pomagamy sobie nawzajem.

Kolejne zajęcia były okazją do zapoznania uczniów z tematem - Kiedy kogoś kochamy? Wprowadzeniem do tematu lekcji było zaproszenie uczniów do obejrzenia krótkiego filmu z udziałem Natalii Oniszczuk - kociej behawiorystki. Opowiedziała ona o tym, jak i kiedy okazywana jest miłość w świecie zwierząt. Uczniowie dowiedzieli się również, czym zajmuje się behawiorysta zwierząt. Po wysłuchaniu “Bajki o Ciepłym i Puchatym”, potrafili odpowiedzieć na pytanie, jak okazywać miłość zwierzętom i najbliższym. Podsumowaniem zajęć było stworzenie mapy myśli do wyrazu ,,miłość”.

Każde zajęcia z projektu kończy wspólne uzupełnianie indeksu ucznia oraz wklejanie znaczków potwierdzających udział uczniów w lekcji.

Wychowawca
Dorota Kopeć

15 października 2021

15 października 2021

Zakładki do książki 3a

Projekt edukacyjny ,,Lekturki spod chmurki”.

Realizacja kolejnego zadania z pierwszego modułu ,,Podróże małe i duże”.

Uczniowie klasy 3a wykonali kolejne zadanie - zakładki do książki rozwijając przy tym sprawność manualną, inwencję twórczą.

Zajęcia miały na celu uświadomienie uczniom konieczności szanowania książek oraz w jaki sposób korzystać z książki, poszukując rozwiązania problemu oznaczania strony w książce.

 14 października 2021

Klasa III a bierze udział w MIĘDZYNARODOWYM PROJEKCIE EDUKACYJNYM- wspierającym rozwój czytelnictwa wśród uczniów klas I-III

Spotkanie z podróżnikiem 3a

Z wielkim przytupem rozpoczęliśmy projekt edukacyjny ,,Lekturki spod chmurki”. Zaprosiliśmy podróżnika i kapitana katamaranu. Pan Jerzy ciekawie opowiadał o swoich podróżach, pięknych miejscach które zwiedził, potrawach które kosztował, przygodach i emocjach które mu towarzyszyły w czasie rejsów. Przywiózł ze sobą różne eksponaty, filmy i zdjęcia. Przez niewielką chwilkę uczniowie przenieśli się w świat podróży morskich i byli prawdziwą załogą statku przywołującą gwizdkiem swojego kapitana. Bardzo serdecznie dziękujemy panu Jerzemu za wspólnie spędzony czas do zobaczenia wkrótce.

11 października 2021

Klasa integracyjna IIIa w roku szkolnym 2021/22 bierze udział w Projekcie Edukacyjnym  Uniwersytetu Dzieci w Klasie.

Matematyka - kto w pracy liczy, mierzy i waży?

Jej najważniejszym celem jest rozbudzanie ciekawości u dzieci, która potęguje chęć poznawania świata nauki i odkrywania własnych pasji. Metoda uczy pracować projektowo. Pokażemy jak w codziennym życiu wykorzystać wiadomości zdobyte w szkole!

11 października 2021

Klasa IIIa bierze udział w międzynarodowym projekcie edukacyjnym „Czytam z klasą lekturki spod chmurki" edycja III, wspierającym rozwój czytelnictwa wśród uczniów klas I - III

Tegoroczna edycja pod kryptonimem POZNAJEMY ZAWODY świetnie wplata się w kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2021/2022.

Projekty edukacyjne w roku szkolnym 2020/2021

18 marca 2021

Wulkany

Uczniowie klas 6 mieli za zadanie wykonać eksperyment z wybuchającym wulkanem. Inspiracją była lekcja o wulkanach na Islandii.

18 listopada 2020
W 1995 roku Szkoła Podstawowa nr 3 w Czeladzi otrzymała zaszczytne imię Janusza Korczaka, wybitego pedagoga i nauczyciela. W tym roku przypada 25 rocznica tego wydarzenia. W związku z tym uczniowie klas IV i V biorą udział w projekcie „Janusz Korczak - ten, który w dziecku widział człowieka”. Do końca listopada uczniowie będą zapoznawać się z sylwetką naszego patrona. Nauczyciele będą starali się uświadomić i przypomnieć uczniom prawa człowieka (dziecka), a uczniowie będą oglądać filmy związane z działalnością Janusza Korczaka oraz zapoznawać się z fragmentami jego twórczości literackiej. Nauczyciele podczas godzin wychowawczych będą starali się zainicjować dyskusję zainspirowaną myślą Korczaka: „Jeśli chcesz zmieniać świat, zacznij od siebie”. Natomiast na lekcjach z języka polskiego uczniowie będą mieli za zadanie napisać list do mieszkańców Ziemi z apelem o szacunek dla każdego dziecka (człowieka). Chętni mogą wykazać się pomysłowością podczas tworzenia albumu o życiu i twórczości Janusza Korczaka. Najpiękniejsze albumy zostaną nagrodzone i zaprezentowane na stronie internetowej naszej szkoły, oraz szkolnym Facebooku.

Głównym celem projektu jest rozwijanie wrażliwości i wyobraźni dzieci oraz wzmacnianie aktywności dziecka w życiu wspólnoty klasowej i szkolnej.

Byłoby pięknie, gdyby każdy z nas szanował drugiego człowieka tak, jak robił to Janusz Korczak.

Opiekunowie Dużego Samorządu Uczniowskiego
Dorota Bengier-Babiarz
Magdalena Wester

Janusz Korczak

 

 

25 października 2020

W bieżącym roku szkolnym klasa II B wraz z wychowawcą Aleksandrą Bronny przystąpiła do dwóch projektów edukacyjnych.

Pierwszy z nich to projekt Polskiej Akcji Humanitarnej „Godziny Wychowawcze ze Światem”.

To całoroczny cykl zajęć, będących zaproszeniem do zgłębiania wyzwań współczesnego świata. W ramach projektu każdy uczeń otrzymał „Bazgrolnik -świat i ja”, w którym zamieszczone są zadania do omawianych tematów.
Drugim projektem jest Uniwersytet Dzieci w Klasie pt. „Mali matematycy. Gdzie kryje się matematyka?”.

Uczniowie w trakcie zajęć poznają praktyczne zastosowanie matematyki. Otrzymali oni indeksy, w których będą odnotowywać postępy w projekcie.

do góry