Strona główna/Aktualności/Innowacja pedagogiczna w klasie 1 a

Innowacja pedagogiczna w klasie 1 a

3 Października 2022

Innowacja pedagogiczna w klasie 1 a

Klasa 1 a rozpoczęła zajęcia w ramach innowacji pedagogicznej ,,Poznajemy litery i cyfry” a przy tym świetnie się bawimy .
O - jak OSA to początek pracy metodą dobrego startu Marty Bogdanowicz.
Metoda Dobrego Startu (MDS) należy do metod terapii psychomotorycznej. Została opracowana przez psychologa Martę Bogdanowicz. Główny cel MDS to usprawnienie i zintegrowanie działania psychiki i motoryki. Rehabilitacja psychomotoryczna znajduje zastosowanie w przypadku zaburzeń emocjonalnych i mikrozaburzeń motorycznych, które wpływają na trudności w nauce oraz kłopoty z adaptacją dziecka do środowiska szkolnego i rodzinnego. Metoda Dobrego Startu polega przede wszystkim na usprawnianiu funkcji wzrokowych, słuchowych i dotykowo-kinestetyczno-ruchowych oraz na ich wzajemnej integracji.

do góry