Sprawy wyborcze

8 Maja 2023

POSTANOWIENIE NR 25/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W KATOWICACH III z dnia 25 kwietnia 2023 r.
w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Miasta Czeladź do stanu faktycznego - LINK oraz POSTANOWIENIE NR 24/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W KATOWICACH III z dnia 25 kwietnia 2023 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Miasta Czeladź na stałe obwody głosowania, ustalenia ich
numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych LINK

do góry