Procedury

WYKAZ PROCEDUR ZACHOWANIA W SYTUACJACH TRUDNYCH, KRYZYSOWYCH I NADZWYCZAJNYCH OBOWIĄZUJĄCYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 IM. J. KORCZAKA W CZELADZI

  1. POSTĘPOWANIE WOBEC UCZNIA CHOREGO W SZKOLE
  2. POSTĘPOWANIE WOBEC UCZNIA, KTÓRY ULEGŁ WYPADKOWI NA TERENIE SZKOŁY
  3. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU STWIERDZENIA PALENIA TYTONIU (PAPIEROS ELEKTRONICZNY) PRZEZ UCZNIA
  4. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA AGRESJI UCZNIÓW NA LEKCJI
  5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA BÓJKI NA PRZERWIE
  6. POSTĘPOWANIE WOBEC UCZNIA PRZEJAWIAJĄCEGO ZACHOWANIA BĘDĄCE OZNAKĄ DEMORALIZACJI
  7. POSTĘPOWANIE W SYTUACJI AKTU WANDALIZMU, ZNISZCZENIA MIENIA SZKOLNEGO LUB PRYWATNEGO
  8. POSTĘPOWANIE W SYTUACJI UŻYWANIA WULGARYZMÓW PRZEZ UCZNIA
  9. POSTĘPOWANIE W SYTUACJI AGRESYWNEGO ZACHOWANIA PRACOWNIKA SZKOŁY I OSÓB Z ZEWNĄTRZ WOBEC UCZNIA
  10. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NARUSZENIA NIETYKALNOSCI OSOBISTEJ NAUCZYCIELA LUB PRACOWNIKA SZKOŁY PRZEZ UCZNIA
  11. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU KRADZIEŻY
  12. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODRABIANIA PODPISÓW, OCEN
  13. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU ZACHOWAŃ O CHARAKTERZE SEKSUALNYM STOSOWANYCHWOBEC RÓWIEŚNIKÓW
  14. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POSIADANIA PRZEZ UCZNIA TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH, SPRZĘTU DO ODTWARZANIA MUZYKI NA TERENIE SZKOŁY
  15. PROCEDURA POWIADAMIANIA RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW UCZNIA O TRUDNYCH SYTUACJACH WYCHOWACZYCH
  16. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA O WYSTĘPOWANIU WSZAWICY W SZKOLE
  17. PROCEDURA ZACHOWANIA SIĘ W PRZYPADKU CZYNU O DUŻEJ SZKODLIWOŚCI( NP. STWORZENIE ZAGRROŻENIA DLA ŻYCIA I ZDROWIA DLA SIEBIE LUB INNYCH, USZKODZENIA CIAŁA ITP.
  18. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PRÓB SAMOBÓJCZYCH LUB SAMOBÓJSTWA UCZNIA
  19. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU CIĄŻY UCZENNICY
  20. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU, GDY NAUCZYCIEL PODEJRZEWA KRZYWDZENIE DZIECKA - PRZEMOC SEKSUALNĄ
  21. DZIAŁANIA PODEJMOWANE W CELU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE - „Niebieska Karta"
  22. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU ZGŁOSZENIA SIĘ DO SZKOŁY PO DZIECKO NIETRZEŹWEGO RODZICA, NIEZDOLNEGO W OCENIE NAUCZYCIELA, PRACOWNIKA SZKOŁY DO SPRAWOWANIA OPIEKI NAD DZIECKIEM
  23. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU ZACHOWANIA UCZNIA UNIEMOŻLIWJAJĄCEGO PROWADZENIE LEKCJI
  24. POSTĘPOWANIE W SYTUACJI WAGARÓW UCZNIA
  25. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W STOSUNKU DO RODZICÓW NOTORYCZNIE UCHYLAJĄCYCH SIĘ OD KONTAKTÓW ZE SZKOŁĄ
  26. POSTĘPOWANIE W SYTUACJI POSIADANIA PRZEDMIOTÓW NIEDOZWOLONYCH NA TERENIA SZKOŁY
  27. PROCEDURY REAGOWANIA SZKOŁY NA UJAWNIENIE CYBERPRZEMOCY
  28. PROCEDURA WPUSZCZANIA I PRZEBYWANIA OSÓB OBCYCH NA TERENIE SZKOŁY ORAZ UCZNIÓW PRZEDWCZEŚNIE PRZYCHODZĄCYCH NA ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE
Kategoria: Powiązane pliki [3]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Pliki do pobrania
doc 2020-09-08 Procedura zgłaszania wypadków.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 61
Procedura zgłaszania wypadków.doc 93.5KB -
pdf 2020-09-16 Procedury.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 180
Procedury.pdf 702.91KB zobacz
pdf 2021-09-21 procedura zwalniania uczniów_2021.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 75
procedura zwalniania uczniów_2021.pdf 320.92KB zobacz

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Korczaka
Pierwsza publikacja
IntraCOM.pl Katowice 2020-08-25 13:43
Aktualizacja publikacji
Ćwikiel Ewa 2020-09-16 20:01
Wytworzenie publikacji
SP nr 3 2020-09-16 20:01
Zatwierdzenie
SP nr 3 2020-09-16 20:01
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
66
do góry