Procedury

WYKAZ PROCEDUR ZACHOWANIA W SYTUACJACH TRUDNYCH, KRYZYSOWYCH I NADZWYCZAJNYCH OBOWIĄZUJĄCYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 IM. J. KORCZAKA W CZELADZI

 1. POSTĘPOWANIE WOBEC UCZNIA CHOREGO W SZKOLE
 2. POSTĘPOWANIE WOBEC UCZNIA, KTÓRY ULEGŁ WYPADKOWI NA TERENIE SZKOŁY
 3. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU STWIERDZENIA PALENIA TYTONIU (PAPIEROS ELEKTRONICZNY) PRZEZ UCZNIA
 4. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA AGRESJI UCZNIÓW NA LEKCJI
 5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA BÓJKI NA PRZERWIE
 6. POSTĘPOWANIE WOBEC UCZNIA PRZEJAWIAJĄCEGO ZACHOWANIA BĘDĄCE OZNAKĄ DEMORALIZACJI
 7. POSTĘPOWANIE W SYTUACJI AKTU WANDALIZMU, ZNISZCZENIA MIENIA SZKOLNEGO LUB PRYWATNEGO
 8. POSTĘPOWANIE W SYTUACJI UŻYWANIA WULGARYZMÓW PRZEZ UCZNIA
 9. POSTĘPOWANIE W SYTUACJI AGRESYWNEGO ZACHOWANIA PRACOWNIKA SZKOŁY I OSÓB Z ZEWNĄTRZ WOBEC UCZNIA
 10. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NARUSZENIA NIETYKALNOSCI OSOBISTEJ NAUCZYCIELA LUB PRACOWNIKA SZKOŁY PRZEZ UCZNIA
 11. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU KRADZIEŻY
 12. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODRABIANIA PODPISÓW, OCEN
 13. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU ZACHOWAŃ O CHARAKTERZE SEKSUALNYM STOSOWANYCHWOBEC RÓWIEŚNIKÓW
 14. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POSIADANIA PRZEZ UCZNIA TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH, SPRZĘTU DO ODTWARZANIA MUZYKI NA TERENIE SZKOŁY
 15. PROCEDURA POWIADAMIANIA RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW UCZNIA O TRUDNYCH SYTUACJACH WYCHOWACZYCH
 16. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA O WYSTĘPOWANIU WSZAWICY W SZKOLE
 17. PROCEDURA ZACHOWANIA SIĘ W PRZYPADKU CZYNU O DUŻEJ SZKODLIWOŚCI( NP. STWORZENIE ZAGRROŻENIA DLA ŻYCIA I ZDROWIA DLA SIEBIE LUB INNYCH, USZKODZENIA CIAŁA ITP.
 18. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PRÓB SAMOBÓJCZYCH LUB SAMOBÓJSTWA UCZNIA
 19. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU CIĄŻY UCZENNICY
 20. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU, GDY NAUCZYCIEL PODEJRZEWA KRZYWDZENIE DZIECKA - PRZEMOC SEKSUALNĄ
 21. DZIAŁANIA PODEJMOWANE W CELU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE - „Niebieska Karta"
 22. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU ZGŁOSZENIA SIĘ DO SZKOŁY PO DZIECKO NIETRZEŹWEGO RODZICA, NIEZDOLNEGO W OCENIE NAUCZYCIELA, PRACOWNIKA SZKOŁY DO SPRAWOWANIA OPIEKI NAD DZIECKIEM
 23. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU ZACHOWANIA UCZNIA UNIEMOŻLIWJAJĄCEGO PROWADZENIE LEKCJI
 24. POSTĘPOWANIE W SYTUACJI WAGARÓW UCZNIA
 25. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W STOSUNKU DO RODZICÓW NOTORYCZNIE UCHYLAJĄCYCH SIĘ OD KONTAKTÓW ZE SZKOŁĄ
 26. POSTĘPOWANIE W SYTUACJI POSIADANIA PRZEDMIOTÓW NIEDOZWOLONYCH NA TERENIA SZKOŁY
 27. PROCEDURY REAGOWANIA SZKOŁY NA UJAWNIENIE CYBERPRZEMOCY
 28. PROCEDURA WPUSZCZANIA I PRZEBYWANIA OSÓB OBCYCH NA TERENIE SZKOŁY ORAZ UCZNIÓW PRZEDWCZEŚNIE PRZYCHODZĄCYCH NA ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE
Kategoria: Powiązane pliki [3]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Pliki do pobrania
doc 2020-09-08 Procedura zgłaszania wypadków.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 332
Procedura zgłaszania wypadków.doc 93.5KB -
pdf 2020-09-16 Procedury.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 543
Procedury.pdf 702.91KB zobacz
pdf 2021-09-21 procedura zwalniania uczniów_2021.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 539
procedura zwalniania uczniów_2021.pdf 320.92KB zobacz

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Korczaka
Pierwsza publikacja
IntraCOM.pl Katowice 2020-08-25 13:43
Aktualizacja publikacji
Ćwikiel Ewa 2020-09-16 20:01
Wytworzenie publikacji
SP nr 3 2020-09-16 20:01
Zatwierdzenie
SP nr 3 2020-09-16 20:01
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
189
do góry