Historia szkoły

Historia Szkoły Podstawowej nr 3 im. Janusza Korczaka w Czeladzi

Historia naszej szkoły to również karta historii miasta, grodu o górniczych tradycjach nierozerwalnie związanego z przemysłem węglowym. Fundatorem naszej placówki była załoga kopalni „Czerwona Gwardia”, czyli kopalni „Saturn”.

Strona z kroniki szkolnej.

28 listopada 1965 r. o godz. 10.00 otworzyła podwoje dla swoich pierwszych wychowanków. W pierwotnym zamiarze szkoła miała mieć numer 9. Nawiązując do tradycji szkolnictwa na terenie miasta postanowiono szkole wybudowanej przez czeladzkich górników nadać numer 3, dawnej szkoły kopalnianej, która nie odrodziła się po II wojnie światowej. Patronem został Aleksander Zawadzki - inicjator akcji „Tysiąc szkół na Tysiąclecie Państwa Polskiego”.

Pierwszym kierownikiem placówki został Jerzy Siemaszko, który funkcję tę sprawował do kwietnia 1977 r. Funkcję zastępcy kierownika pełniła Kazimiera Bendkowska. Szkoła zasłynęła jako inicjator nowości pedagogicznych, pokazowych zajęć dydaktycznych do celów samokształceniowych rad pedagogicznych na szczeblu miasta i regionu.

W kwietniu 1977 r. stanowisko dyrektora objęła Jadwiga Garbacz. W krótkim czasie placówka stała się szkołą 32. oddziałową podejmując trud szkoły osiedlowej, przyjmując dzieci z dwóch nowopowstałych osiedli: 35-lecia PRL i osiedla Składkowskiego. Ilość uczniów wzrosła z 460 do 1025. Dwuzmianowość nauki pogorszyła znacznie warunki pracy, jednak dzięki staraniom władz oświatowych, dyrekcji i grona pedagogicznego sprostano wymaganiom czyniąc z placówki szkołę przyjazną dzieciom i środowisku.

W grudniu 1982 r. uhonorowano nas wręczeniem sztandaru szkoły, ufundowanego ze składek uczniowskich, Komitetu Rodzicielskiego i przy współudziale Zakładu opiekuńczego HPBM „Budohut”. Funkcję wicedyrektora pełniła Teresa Jabłońska.

Od września 1990 r. dyrektorem szkoły była Anna Barańska. Wicedyrektorem szkoły były kolejno: Teresa Jabłońska, Małgorzata Głowacka i Renata Paluch.

W 1995 r. szkoła zmieniła patrona. Został nim Janusz Korczak.

Od 2003 r. funkcję dyrektora szkoły pełni Renata Paluch, a funkcję wicedyrektora kolejno: Małgorzata Głowacka i Joanna Filip.

do góry