Strona główna/Nasza szkoła/Likwidacja szkód z ubezpieczenia Następstw (..)

Likwidacja szkód z ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków

Likwidacja szkód z ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków w STU ERGO HESTIA SA Polisa 903013473581

1. Poprzez formularz na stronie www https://zgloszenieszkody.ergohestia.pl/#/wizard/step1?brand=ihestia

(Proszę zwrócić uwagę że polisa szkolna jest ubezpieczeniem majątkowym a polisa jest polisą NNW).

2. Za pośrednictwem infolinii pod numerem telefonu 801 107 107 (konsultant przyjmie zgłoszenie i wybierze z klientem najwygodniejszą formę obsługi zdarzenia).

3. Pisemnie na adres: Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń, ERGO Hestia S.A., ul. Hestii 1, 81-731 Sopot (proszę wypełnić formularz zgłoszenia szkody i przesłać w kopercie wraz z dokumentacją medyczną).

do góry