Kadra pedagogiczna

KADRA PEDAGOGICZNA W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Paluch Renata  - dyrektor, wychowanie do życia w rodzinie

Filip Joanna - wicedyrektor, nauczyciel wspomagający w klasie 8a

Bengier-Babiarz Dorota - muzyka, plastyka, wychowawca klasy 4a

Białas Anna - język angielski, wychowawca klasy 8a

Cembor Marta - biologia, przyroda, wychowawca klasy 8b

Cichoń Agnieszka - język angielski, wychowawca klasy 4b

Czech Edyta - nauczyciel wspomagający w klasie 5a

Ćwikiel Ewa - nauczyciel wspomagający w klasie 7a

Derej Anna - język włoski

Gadecki Marcin - wychowanie fizyczne

Głowacka Małgorzata - język polski, socjoterapia, wychowawca klasy 6a

Grzegorczyk Anna - język angielski, wychowawca klasy 7b

Jarno Marek - fizyka, informatyka

Kalińska-Wielek Agnieszka - religia

Kapuściński Dariusz - technika, informatyka, wychowanie fizyczne

Kluk Barbara - matematyka, wychowawca klasy 6b

Lewosz Beata - nauczyciel bibliotekarz

Niedbała Magdalena - język polski, historia, wychowawca klasy 7a

Pawlik Jakub - wychowanie fizyczne, wychowawca klasy 6c

Pytel Agnieszka - nauczyciel wspomagający w klasie 6a

Strzelczyk-Derwisz Maja - język polski

Szymczyk Beata - matematyka, wychowawca klasy 5a

Tracz Paweł - religia

Wester Magdalena - nauczyciel wspomagający w klasie 4a

Wieteska Anna - język polski

Wojas-Baradziej Agnieszka - geografia, nauczyciel wspomagający w klasie 8a

Zachariasz Grażyna - chemia

Ziętal Seweryn - historia, wiedza o społeczeństwie, doradztwo zawodowe 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

Bronny Aleksandra - wychowawca klasy 2b

Hefner Małgorzata - wychowawca klasy 1b

Kopeć Dorota - wychowawca klasy 3a

Książek Bożena - wychowawca klasy 3b

Skonieczna Joanna - nauczyciel wspomagający w klasie 2a

Wikarek Małgorzata - wychowawca klasy 2a

Zięba Bożena - wychowawca klasy 1a

ŚWIETLICA

Duran Małgorzata - nauczyciel świetlicy

Nowak Dominika - nauczyciel świetlicy

Pałyga Julita - nauczyciel świetlicy

Utnik Ariadna - nauczyciel świetlicy

PSYCHOLOG PEDAGOG   

Olszewska Iwona - pedagog szkolny

Ziółkowska Dominika - psycholog

ZAJĘCIA REWALIDACYJNE         

Kowal Ewelina - rehabilitant

Materna Karolina - logopeda

Piskosz Agnieszka - rehabilitant

do góry