Kadra pedagogiczna

KADRA PEDAGOGICZNA W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

Paluch Renata  - dyrektor, wychowanie do życia w rodzinie, nauczyciel wspomagający w 6a

Filip Joanna - wicedyrektor, nauczyciel wspomagający w klasie 6a

Adam Dorota - informatyka

Bengier-Babiarz Dorota - muzyka, plastyka, wychowawca klasy 7a

Białas Anna - język angielski, wychowawca klasy i nauczyciel wspomagający 6a

Cembor Marta - biologia, przyroda, wychowawca klasy 4a

Cichoń Agnieszka - język angielski, wychowawca klasy 7b

Czech Edyta - fizyka, nauczyciel wspomagający w klasie 8a

Derej Anna - język włoski

Gadecki Marcin - wychowanie fizyczne

Gorla Klaudia - język polski, wychowawca klasy 6b

Grzegorczyk Anna - język angielski, wychowawca klasy 5b

Jędrusik Joanna - geografia

Kalińska-Wielek Agnieszka - religia

Kapuściński Dariusz - technika, wychowanie fizyczne

Kluk Barbara - matematyka, wychowawca klasy 4b

Lewosz Beata - nauczyciel bibliotekarz

Niedbała Magdalena - język polski, historia

Pawlik Jakub - wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa

Sęk Natalia - nauczyciel wspomagający w klasie 5a

Strzelczyk-Derwisz Maja - język polski, wychowawca klasy 5a

Szymczyk Beata - matematyka, wychowawca klasy 8a, nauczyciel informatyki

Wester Magdalena - nauczyciel wspomagający w klasie 7a

Wieteska Anna - język polski

Zachariasz Grażyna - chemia

Ziętal Seweryn - historia, wiedza o społeczeństwie, doradztwo zawodowe, wychowanie do życia w rodzinie

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

Duran Małgorzata - nauczyciel wspomagający w klasie 3a 

Jackiewicz Angelina - wychowawca klasy 2b

Kędziora Monika- nauczyciel wspomagający w klasie 1a

Kopeć Dorota - wychowawca klasy 3a

Książek Bożena - wychowawca klasy 3b

Korzuchowska Małgorza - nauczyciel wspomagający w klasie 2a

Szczepek Justyna - wychowawca w klasie 1a

Wikarek Małgorzata - wychowawca klasy 2a

Tasarz Anna - wychowawca w klasie 1b

ŚWIETLICA

Oleksiak Agnieszka - nauczyciel świetlicy

Mogielska Katarzyna - nauczyciel świetlicy

Utnik Ariadna - nauczyciel świetlicy

PSYCHOLOG, PEDAGOG   

Korzuchowska Małgorzata - pedagog specjalny

Olszewska Iwona - pedagog szkolny

Skonieczna Joanna- pedagog specjalny

Ziółkowska Dominika - psycholog szkolny

ZAJĘCIA REWALIDACYJNE         

Ćwikiel Ewa

Kowal Ewelina - rehabilitant

Materna Karolina - logopeda

 

do góry