Kadra pedagogiczna

KADRA PEDAGOGICZNA W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

Paluch Renata  - dyrektor, wychowanie do życia w rodzinie

Filip Joanna - wicedyrektor, nauczyciel wspomagający w klasie 4a

Bengier-Babiarz Dorota - muzyka, plastyka, wychowawca klasy 5a

Białas Anna - język angielski, wychowawca klasy 4a

Cembor Marta - biologia, przyroda, wychowawca klasy 7a

Cichoń Agnieszka - język angielski, wychowawca klasy 5b

Czech Edyta - nauczyciel wspomagający w klasie 6a

Ćwikiel Ewa - nauczyciel wspomagający w klasie 8a

Derej Anna - język włoski

Derek Piotr - fizyka, informatyka, matematyka

Gadecki Marcin - wychowanie fizyczne

Grzegorczyk Anna - język angielski, wychowawca klasy 8b

Kalińska-Wielek Agnieszka - religia

Kapuściński Dariusz - technika, informatyka, wychowanie fizyczne

Kluk Barbara - matematyka, wychowawca klasy 7b

Kocot Piotr - religia

Lewosz Beata - nauczyciel bibliotekarz

Małek Klaudia - język polski, wychowawca klasy 4b

Niedbała Magdalena - język polski, historia, wychowawca klasy 8a

Pawlik Jakub - wychowanie fizyczne, wychowawca klasy 7c

Pytel Agnieszka - nauczyciel wspomagający w klasie 7a

Strzelczyk-Derwisz Maja - język polski

Szymczyk Beata - matematyka, wychowawca klasy 6a

Wester Magdalena - nauczyciel wspomagający w klasie 5a

Wieteska Anna - język polski

Wojas-Baradziej Agnieszka - geografia, doradztwo zawodowe, nauczyciel wspomagający w klasie 4a

Zachariasz Grażyna - chemia

Ziętal Seweryn - historia, wiedza o społeczeństwie, doradztwo zawodowe 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

Duran Małgorzata - nauczyciel wspomagający w klasie 1a

Hefner Małgorzata - wychowawca klasy 2b

Klaudia Pikulska - wychowawca klasy 2b

Kopeć Dorota - wychowawca klasy 1a

Książek Bożena - wychowawca klasy 1b

Nowak Dominika - nauczyciel wspomagający w klasie 2a

Paluszkiewicz Aleksandra - wychowawca klasy 3b

Skonieczna Joanna - nauczyciel wspomagający w klasie 3a

Wikarek Małgorzata - wychowawca klasy 3a

Zięba Bożena - wychowawca klasy 2a

ŚWIETLICA

Mazurek Agata - nauczyciel świetlicy

Mogielska Katarzyna - nauczyciel świetlicy

Pałyga Julita - nauczyciel świetlicy

Utnik Ariadna - nauczyciel świetlicy

PSYCHOLOG PEDAGOG   

Olszewska Iwona - pedagog szkolny

Ziółkowska Dominika - psycholog

ZAJĘCIA REWALIDACYJNE         

Kowal Ewelina - rehabilitant

Materna Karolina - logopeda

 

do góry