Kadra pedagogiczna

KADRA PEDAGOGICZNA W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

Paluch Renata  - dyrektor, wychowanie do życia w rodzinie

Filip Joanna - wicedyrektor, nauczyciel wspomagający w klasie 5a

Adam Dorota - informatyka

Bengier-Babiarz Dorota - muzyka, plastyka, wychowawca klasy 6a

Białas Anna - język angielski, wychowawca klasy 5a

Cembor Marta - biologia, przyroda, wychowawca klasy 8a

Cichoń Agnieszka - język angielski, wychowawca klasy 6b

Czech Edyta - nauczyciel wspomagający w klasie 7a

Ćwikiel Ewa - nauczyciel wspomagający w klasie 4a

Derej Anna - język włoski

Gadecki Marcin - wychowanie fizyczne

Gorla Klaudia - język polski, wychowawca klasy 5b

Grzegorczyk Anna - język angielski, wychowawca klasy 4b

Kalińska-Wielek Agnieszka - religia

Kapuściński Dariusz - technika, wychowanie fizyczne

Kluk Barbara - matematyka, wychowawca klasy 8b

Lewosz Beata - nauczyciel bibliotekarz

Niedbała Magdalena - język polski, historia

Pawlik Jakub - wychowanie fizyczne, wychowawca klasy 8c

Pytel Agnieszka - nauczyciel wspomagający w klasie 8a

Strzelczyk-Derwisz Maja - język polski, wychowawca klasy 4a

Szymczyk Beata - matematyka, wychowawca klasy 7a

Wester Magdalena - nauczyciel wspomagający w klasie 6a

Wieteska Anna - język polski

Włodarczyk Wioletta - fizyka

Wojas-Baradziej Agnieszka - geografia, doradztwo zawodowe, nauczyciel wspomagający w klasie 5a

Zachariasz Grażyna - chemia

Ziętal Seweryn - historia, wiedza o społeczeństwie, doradztwo zawodowe 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

Duran Małgorzata - nauczyciel wspomagający w klasie 2a

Górniak Angelina - wychowawca klasy 1b

Hefner Małgorzata - wychowawca klasy 3b

Klaudia Pikulska - wychowawca klasy 3b

Kopeć Dorota - wychowawca klasy 2a

Koziara Monika - wychowawca klasy 3a

Książek Bożena - wychowawca klasy 2b

Nowak Dominika - nauczyciel wspomagający w klasie 3a

Skonieczna Joanna - nauczyciel wspomagający w klasie 1a

Wikarek Małgorzata - wychowawca klasy 1a

ŚWIETLICA

Oleksiak Agnieszka - nauczyciel świetlicy

Mogielska Katarzyna - nauczyciel świetlicy

Pałyga Julita - nauczyciel świetlicy

Utnik Ariadna - nauczyciel świetlicy

PSYCHOLOG, PEDAGOG   

Olszewska Iwona - pedagog szkolny

Skonieczna Joanna- pedagog specjalny

Ziółkowska Dominika - psycholog szkolny

ZAJĘCIA REWALIDACYJNE         

Kowal Ewelina - rehabilitant

Materna Karolina - logopeda

 

do góry