Skład Rady Rodziców

SKŁAD RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

Informacja pojawi się po wyborach.

SKŁAD RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

Przewodniczący: Dagmara Motyka
Zastępca przewodniczącej: Katarzyna Grabeus
Skarbnik: Ariadna Utnik
Protokolant: Paulina Zalewska

do góry