Strona główna/Nasza szkoła/Biblioteka/Aktualności biblioteczne

Aktualności biblioteczne

9 listopada 2023

KTO TY JESTEŚ? 11 LISTOPADA W BIBLIOTECE SZKOLNEJ

11 listopada obchodzimy 105. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.
Ta ważna dla wszystkich data to doskonała okazja do radosnego, wspólnego świętowania.
Uczniowie odpowiedzieli na ważne pytania.
Kiedy ogłoszono niepodległość?
Ile trwało odzyskanie niepodległości?
Ile lat minęło od odzyskania niepodległości?
Dzieci otrzymały kolorowankę edukacyjną, a w niej 16 zadań które przybliżą najmłodszym historię Polski.

Beata Lewosz, Karolina Materna

29 marca 2023

Pasowanie na czytelnika część 1

W marcu w naszej szkole odbyło się uroczyste Pasowanie na Czytelnika uczniów klasy I. Dla dzieci nadszedł kolejny ważny dzień, wszyscy stali się prawdziwymi czytelnikami naszej szkolnej biblioteki.
Głównym celem uroczystości było zachęcenie najmłodszych do korzystania z biblioteki szkolnej, wypożyczania książek oraz nieustannego rozwijania umiejętności czytania.
W naszej szkole pasowanie uczniów klas pierwszych na czytelników biblioteki na stałe wpisało się do kalendarza uroczystości szkolnych.
Uczniowie złożyli uroczyste przyrzeczenie, że będą kochać i szanować książki, korzystać z ich mądrości i sumiennie wypełniać obowiązki czytelnika.

My uczniowie pierwszej klasy,
Uroczyście przyrzekamy,
Że będziemy książki kochać,
Krzywdy zrobić im nie damy
I wskazówek i rad książek
Będziemy słuchać z uwagą,
Obowiązki czytelnika
Traktować z wielką powagą!
PRZYRZEKAMY!

Po przyrzeczeniu nastąpiło uroczyste pasowanie na czytelnika. Nasi nowi czytelnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy, książki oraz zakładki, które będą im przypominały o tym uroczystym wydarzeniu. Wszyscy zostali zaproszeni do częstego odwiedzania biblioteki i korzystania z jej zbiorów. Spotkanie przebiegło w miłej i przyjaznej atmosferze. Po takim wspólnym spotkaniu biblioteka będzie kojarzyła się najmłodszym czytelnikom z miejscem bezpiecznym, przyjaznym,
radosnym, gdzie uczniowie są zawsze mile widziani.

Agnieszka Oleksiak, Beata Lewosz

28 listopada 2022

Wyniki konkursu czytelniczego dla klas I - III „Najładniejsza zakładka do książki”
I miejsce - Zosia Ptak, klasa II a
I miejsce - Filip Winiarski, klasa III a
II miejsce - Natan Żebrowski, klasa II b
II miejsce - Natalia Grabeus, klasa II a
III miejsce - Pola Malska, klasa III a
III miejsce - Zofia Kowalska, klasa II a
Wyróżnienie:
Dominik Węgrzyński, klasa II b
Dorian Pawlak, klasa III a
Łukasz Moss, klasa I b
Adam Biniek, klasa I b
Grzegorz Hycnar, klasa III a

28 listopada 2022

Wyniki konkursu czytelniczego dla kas IV - VI „Ilustracja do ulubionej baśni”
I miejsce - Adam Olczuk, klasa VI b
II miejsce - Błażej Sękowski, klasa V b
III miejsce - Amelia Cieśla klasa V b
III miejsce - Julia Maślak, klasa V b

Wyróżnienie:
Sandra Wcisło - klasa V a
Amelia Olma - klasa V a
Karol Grela - klasa VI b
Julia Rumińska - klasa VI b
Tomasz Wyczesany - klasa V b
Jakub Bogusławski - klasa V a
Oliwier Bogusławski - klasa V a

3 listopada 2022

Nowości książkowe w bibliotece szkolnej

Z przyjemnością informujemy, że Biblioteka Szkolna SP3 uzyskała wsparcie finansowe z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, w kwocie 2900 zł na zakup książek. Celem głównym Programu jest wzmocnienie zainteresowań i aktywności czytelniczej uczniów dzięki uatrakcyjnieniu księgozbiorów bibliotek szkolnych, poprzez zakup nowości wydawniczych, zwiększenie dostępności książek w bibliotekach oraz rozwój współpracy pomiędzy bibliotekami szkolnymi i publicznymi. Zakupiliśmy 78 woluminów. Dokonaliśmy wyboru tytułów zgodnie z potrzebami biblioteki, sugestiami i propozycjami literatury podanej przez uczniów, rodziców i nauczycieli, recenzjami nowości wydawniczych dostępnymi na portalach edukacyjnych. Zakupione do biblioteki książki, to książki poczytnych i popularnych autorów będące nowościami wydawniczymi. Są wśród nich także nowe egzemplarze lektur obowiązkowych i uzupełniających, książki z powiększoną czcionką i te, uwzględniające potrzeby uczniów. Jesteśmy pewni, że tak ciekawie doposażony księgozbiór pozwoli uczniom miło spędzić czas, dostarczy radosnych emocji, wielu wrażeń, rozbudzi zainteresowania, dyskusje na temat przeczytanej literatury, da możliwość uczestniczenia w interesujących zajęciach i projektach edukacyjnych, zainicjuje, nowe, ciekawe działania na rzecz promowania czytelnictwa.

11 października 2022

Konkurs czytelniczy dla klas 4-6 „Ilustracja do ulubionej baśni”
Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych, Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Adresat konkursu:
konkurs skierowany jest do uczniów klas 4 - 6.

Cele konkursu:
• popularyzacja baśni z różnych zakątków świata,
• rozbudzanie zainteresowań czytelniczych,
• rozwijanie wrażliwości twórczej,
• promowanie działań biblioteki szkolnej.

Zadanie konkursowe polega na zaprojektowaniu ilustracji do wybranej baśni. Praca może przedstawiać postać bohatera lub wybraną scenę z książki.

Warunki uczestnictwa w konkursie:
• każdy uczestnik może oddać jedną pracę,
• praca musi być wykonana samodzielnie,
• technika wykonania pracy jest dowolna przy zachowaniu formatu A4,
• praca powinna być opisana: imię i nazwisko oraz klasa autora pracy; tytuł baśni z której pochodzi ilustracja.

Termin oddawania prac do biblioteki szkolnej:
prace należy dostarczyć do biblioteki szkolnej do 31 października 2022 r.

Ocena prac:
przy ocenie komisja będzie brać pod uwagę: sposób ujęcia tematu, walory artystyczne, oryginalność projektu, samodzielność wykonania.
Powodzenia!

plakat miesiąc bibliotek

3 października 2022

Konkurs na najbardziej aktywnego czytelnika Szkoły Podstawowej nr 3 im. Janusza Korczaka w Czeladzi
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
Organizator konkursu: Biblioteka szkolna

Cel konkursu

1. Motywowanie uczniów do korzystania z biblioteki szkolnej.
2. Stworzenie uczniom możliwości rozwijania zainteresowań.
3. Rozwijanie kompetencji czytelniczych.
4. Promocja czytelnictwa i działań biblioteki szkolnej.

Regulamin konkursu

1. W konkursie biorą udział wszyscy uczniowie naszej szkoły.
2. Czas trwania konkursu od listopada 2022 r. do maja 2023 r.
3. Głównym kryterium oceny i przyznania nagród będzie największa wypożyczona i przeczytana ilość książek, także systematyczność
wypożyczeń i dbałość o wypożyczone książki.
4. Bibliotekarz w celu weryfikacji treści książek zorganizuje spotkanie, na którym sprawdzi znajomość treści książek.
5. Komisja konkursowa po analizie kont czytelniczych wyłowi zwycięzców.
6. Nagrody oraz dyplomy dla laureatów zostaną wręczone na uroczystości zakończenia roku szkolnego.

Powodzenia!

23 września 2022

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Korczaka w Czeladzi otrzymała w roku 2022 dofinansowanie za środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”nasza szkoła jest w trakcie realizacji programu.

logo nprc

23 maja 2022

Mamy zwycięzców - Wielka Liga Czytelników!!!

W gronie zwycięzców finału konkursu wojewódzkiego „Wielka Liga Czytelników” znalazła się drużyna klas I - III naszej szkoły z maksymalnym wynikiem 150 pkt.

Gratulujemy zwycięzcom:

Maja A. - kl. III A

Hanna Sz. - kl. III B

Maksymilian P. - kl. II B

Drużyna klas IV - VI uzyskała 160/170 pkt. i tym samym również uzyskała tytuł mistrza województwa:

Wiola Sz. - kl. VI A

Błażej S. - kl. IV B

Leon M. - kl. IV B

Koordynatorzy szkolni: B. Lewosz, A. Paluszkiewicz, K. Małek.

puchar

16 listopada 2021

zaproszenie na kiermasz

10 listopada 2021

Wielka Liga Czytelników

Zapisy do Wielkiej Ligi Czytelników do 03.12.2021 - Zgłoszenia w postaci zgody dostępne są u koordynatorów placówki: Beata Lewosz, Aleksandra Paluszkiewicz, Klaudia Małek.

Rusza Ogólnopolski Konkurs  „Wielka Liga Czytelników”, który objęty jest patronatem m.in. Ministra Edukacji Narodowej. Przedsięwzięcie wpisuje się w realizację podstawy programowej, rozwija kompetencje czytelnicze młodych ludzi. Umiejętność czytania jest miarą sukcesu ucznia nie tylko z języka polskiego. Czyni człowieka wrażliwym, rozwija wyobraźnię.

Wielka Liga Czytelników to projekt czytelniczy o zasięgu wojewódzkim skierowany do uczniów klas 1 do 8 szkoły podstawowej. Celem konkursu jest wybranie najlepszych czytelników wśród uczniów szkół podstawowych i jednocześnie:
- promowanie czytelnictwa i mody na czytanie,
- rozbudzanie umiejętności poszukiwań literackich,
- rozbudzanie zainteresowania literaturą,
- doskonalenie zdolności językowych,
- promowanie wartości rodzinnych.

Konkurs jest organizowany w czterech kategoriach:
a) przedszkola i szkoły specjalne;
b) klasy 1 do 3 szkół podstawowych;
c) klasy 4 do 6 szkół podstawowych;
d) klasy 7 do 8 szkół podstawowych.

Etap pierwszy konkursu - sprawności czytelnicze (wewnątrzszkolny).
Etap pierwszy rozpoczyna się 10 listopada 2021 r. i trwa do 7 lutego 2022 r.
Uczestnik konkursu pobiera formularz zgłoszeniowy u Koordynatora Placówki. Formularz zgłoszeniowy wypełnia rodzic/opiekun prawny i przekazuje Koordynatorowi Placówki. Koordynator wpisuje uczestników na platformę WLC. Uczestnicy pierwszego etapu zdobywają sprawności poprzez czytanie pięciu książek konkursowych wybranych z listy zamieszczonej przez Koordynatorów Placówki na poszczególnych etapach oraz rozwiązywanie przygotowanych do nich testów w wyznaczonym terminie przez Koordynatorów na terenie szkoły.
Etap drugi konkursu - test kwalifikacyjny (wewnątrzszkolny).
Etap drugi powinien zostać zorganizowany w terminie od 28 lutego do 11 marca 2022 r.
Etap trzeci (powiatowy) - test powiatowy (drużynowy lub indywidualny online).
Termin etapu powiatowego: 7 kwietnia 2022 r.
Etap czwarty (wojewódzki) - test wojewódzki (drużynowy lub indywidualny online).
Termin etapu wojewódzkiego: 11 maja 2022 r.

www.wielka-liga.pl

Uczniowie naszej szkoły po raz pierwszy biorą udział w WLC.
Życzymy im miłych wrażeń i wysokich miejsc!

Lista książek do pierwszego etapu  znajduje się w plikach do pobrania na dole strony.

Koordynatorzy: Beata Lewosz, Aleksandra Paluszkiewicz, Klaudia Małek

8 listopada 2021

Rozstrzygnięcie konkursu „Ilustracja do ulubionej baśni”

Kategoria klas I - III

I miejsce - Inga Stoińska

II miejsce - Emil Łata

III miejsce - Mateusz Beśka

Wyróżnienie: Dawid Rusek, Maja Andelt, Andrzej Klobutowski

Kategoria klas IV - VI

I miejsce - Dominik Kos

II miejsce - Barbara Bednarczyk

III miejsce - Mikołaj Grudzień

Wyróżnienie: Sandra Wcisło, Oliwier Bogusławski, Jakub Wątor

Kategoria klas VII - VIII

I miejsce - Adam Kozioł

II miejsce - Maja Synowiec

III miejsce - Franciszek Karbowniczek

Wyróżnienie: Oliwia Maciejewska, Jakub Zatoński, Natalia Wróblewska, Sonia Kotulska, Oliwia Kluczyńska

Jury konkursu: B. Lewosz, D. Bengier-Babiarz, A. Paluszkiewicz.

Ilustracja do ulubionej baśni

Rozstrzygnięcie konkursu „Ilustracja do ulubionej baśni”

 

 

13 października 2021

Zapraszamy dzieci i nauczycieli na kiermasz taniej książki!!!!!

Od 13 października do 28 października.

 

plakat kiermasz książki

Książki w cenach od 1,00 zł do 20,00 zł.

Beata Lewosz

 

12 października 2021

Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych - październik 2021 r.

konkurs biblioteka plakat

Biblioteka szkolna ogłasza konkurs „Ilustracja do ulubionej baśni".

Uczestnicy konkurs: uczniowie klas I - VIII

Warunki uczestnicy:

 • samodzielne wykonanie pracy plastycznej podczas zajęć szkolnych,
 • prace mogą być wykonane dowolną techniką płaską: rysunek, malarstwo, wycinanka, techniki mieszane itp.,
 • format pracy A4,
 • prace muszą być opisane na odwrocie (tytuł baśni, imię i nazwisko autora, klasa).

Pracę proszę przynosić do 29 października.

Wyniki konkursu 3 listopada.

Organizator konkursu: Beata Lewosz

6 maja 2021

Pragniemy poinformować, że uczniowie Naszej Szkoły w Wojewódzkim Konkursie Czytelniczym "W świecie książek Waldemara Cichonia" zdobyli:
Błażej Sękowski 35 punktów - II miejsce
Leon Malski 35 punktów - II miejsce
Hanna Szkutnik 34 punkty - III miejsce
Natomiast Maja Andelt zdobyła 33 punkty.
laureaci konkursu
Gratulujemy zwycięzcom.

6 maja 2021

Wyniki konkursu na najładniejszą zakładkę do książki

Kategoria klas I - III
I miejsce - Emil Łata
II miejsce - Inga Stolińska
III miejsce - Maja Mogielska

Kategoria klas IV - VIII
I miejsce - Nikola Mieszczankowska
I miejsce - Sara Monica

II miejsce - Barbara Bednarczyk
II miejsce - Lena Całka

III miejsce - Oliwia Klama
III miejsce - Paweł Karaś

Wyróżnienie: Jakub Wątor, Wiktor Grabera, Anna Kozioł, Adam Kozioł, Michalina Lach, Karolina Kałuża, Anna Zmyło, Natalia Wróblewska, Wiktoria Krzeszowska, Amelia Żmuda, Anna Zmysło.

Organizator konkursu: B. Lewosz


27 kwietnia 2021
Bezpłatne e-booki Stanisława Lema

Biblioteka Narodowa, w porozumieniu z synem pisarza, wykorzystując środki z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa udostępniła osiem utworów Stanisława Lema.

Lem

Są to:

 • Terminus z Opowieści o pilocie Pirxie
 • Nowa Kosmogonia
 • Tragedia pralnicza
 • Maszyna Trurla z Cyberiady
 • Bajka o królu Murdasie
 • fragment z wykładu „Golem XIV” O ewolucji
 • zbiór esejów Dialogi
 • esej Philip K. Dick, czyli fantomatyka mimo woli

E-booki można bezpłatnie czytać online lub pobrać w formatach EPUB, MOBI i PDF z biblioteki cyfrowej Polona.
https://polona.pl/collections/institutions/24/rok-stanislawa-lema,NTU1OTMwODM1Mjk1OTg5MzQwMw/?sort=score desc

23 kwietnia 2021

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich

książka

(Międzynarodowy Dzień Książki, Światowy Dzień Książki) - doroczne święto organizowane przez UNESCO w celu promocji czytelnictwa, edytorstwa i ochrony własności intelektualnej za pomocą praw autorskich. Dzień ten po raz pierwszy obchodzono w 1995 roku.

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich obchodzony jest 23 kwietnia. Data ta wybrana została jako symboliczna dla literatury światowej. W tym dniu w roku 1616 zmarli Miguel de Cervantes, William Szekspir i historyk peruwiański Inca Garcilaso de la Vega (przy czym datę śmierci Szekspira podaje się według kalendarza juliańskiego[a], a pozostałych dwóch - według gregoriańskiego). Na ten sam dzień przypada również rocznica urodzin lub śmierci innych wybitnych pisarzy, np. Maurice’a Druona, Halldóra Laxnessa, Vladimira Nabokova, Josepa Pla i Manuela Mejía Vallejo.

Pomysł organizacji święta zrodził się w Katalonii - w 1926 roku wystąpił z nim wydawca z Walencji, Vicente Clavel Andrés[potrzebny przypis]. Z początku planowano związać je z datą 7 października, domniemaną datą urodzin Cervantesa, lecz ze względu na niepewność z nią związaną, ostatecznie ustalono datę 23 kwietnia. W Hiszpanii Dzień Książki jest świętem oficjalnym od roku 1930, a od 1964 - we wszystkich krajach hiszpańskojęzycznych.

23 kwietnia jest w Katalonii hucznie obchodzonym świętem narodowym, jako dzień jej patrona - Świętego Jerzego. Zgodnie z długą tradycją w Katalonii obdarowywano w ten dzień kobiety czerwonymi różami, mającymi symbolizować krew smoka pokonanego przez św. Jerzego. Później kobiety zaczęły odwzajemniać się mężczyznom podarunkami z książek[potrzebny przypis].

UNESCO postanowiło stworzyć tytuł Światowej Stolicy Książki, który jako pierwsze miasto otrzymał Madryt.

Zapraszam Wszystkich do skorzystania z materiałów poniżej:

https://view.genial.ly/606d96536a33770d8300b57c/interactive-content-swiatowy-dzien-ksiazki-i-prawa-autorskiego

https://padlet.com/mdurleta/x6rs1nmozd78c8vm


21 kwietnia 2021

Z okazji Światowego Dnia Książki biblioteka szkolna ogłasza konkurs na najładniejszą ZAKŁADKĘ DO KSIĄŻKI

zakładka do książki

Cele konkursu:

 • zainteresowanie dzieci książką,
 • rozwijanie zdolności manualnych, plastycznych dzieci,
 • rozwijanie wyobraźni twórczej dzieci,
 • popularyzacja literatury.

Kategorie:

 • klasy I - III,
 • klasy IV - VIII.

Kryteria oceny prac:

 • pomysłowość,
 • oryginalność ujęcia tematu,
 • estetyka wykonania pracy,
 • samodzielność wykonania.

Ważne terminy:

 • prace składamy w bibliotece szkolnej do dnia 28. 04. 2021 r.
 • ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 30.04.2021 r.

Ważne informacje:

 • praca może być wykonana dowolną techniką ,
 • mogą być użyte dowolne płaskie materiały nie brudzące i nie niszczące książki,
 • kształt pracy dowolny,
 • każdy uczestnik może dostarczyć tylko jedną indywidualnie wykonaną pracę,
 • na odwrocie każdej pracy należy umieścić następujące informacje: imię i nazwisko autora projektu, klasę.

15 kwietnia 2021

15 kwietnia przypada Światowy Dzień Sztuki. Święto zostało ustanowione w 2011 roku z inicjatywy Międzynarodowego Stowarzyszenia Sztuk Plastycznych, a na datę obchodów wyznaczono dzień urodzin Leonarda da Vinci.

Dzięki wirtualnym spacerom znikają bariery finansowe. Nie ma znaczenia czas zwiedzania, lokalizacja ani trudności logistyczne.

To prosty sposób na to, by bez wychodzenia z domu spędzić z dziećmi miło czas, poszerzając przy okazji ich horyzonty kulturalne i zasób wiedzy. Jako atrakcyjna forma promocji danego muzeum, wirtualny spacer pokazuje je z najlepszej strony, zachęcając do odwiedzenia go w przyszłości, ale już w świecie rzeczywistym.

To też świetny sposób na odświeżenie informacji o danym miejscu dla osób, które już kiedyś je odwiedziły, ale nie wszytko z tej wizyty pamiętają.

Warto zatem wirtualnie spacerować, niezależnie od tego, czy utknęliśmy w domu z powodu odgórnie ustalonych zasad, czy nie - bo to po prostu przyjemne i pouczające doświadczenie, pełne estetycznych wrażeń oraz kopalnia wiedzy dla nas i naszych dzieci. Zapraszam uczniów na wirtualny spacer po muzeach , zamkach i pałacach Tutaj znajdziecie ciekawe propozycje.

Muzea wirtualnie:

Muzeum Powstania Warszawskiego

Wirtualne zwiedzanie: https://www.1944.pl/artykul/wirtualne-muzeum,4828.html

Westerplatte - Gdańsk

Wirtualne zwiedzanie: https://spacer.muzeum1939.pl/pl/Westerplatte.html

Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie

Wirtualne zwiedzanie: http://muzeumgniezno.pl/pl/wirtualny-spacer?

Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie

Wirtualne zwiedzanie: https://wirtualnyspacer.krakow.pl/html5/index.php?id=52619#/52392/264.90865730285645

Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy

Wirtualne zwiedzanie: https://www.e-muzeum.eu/lednica/

Muzeum Etnograficzne w Toruniu

Wirtualne zwiedzanie: http://etnomuzeum.pl/wirtualny-spacer/\

Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza

Wirtualne zwiedzanie: https://bobrka.wkraj.pl/html5/index.php?id=43145#43145/

Muzeum Dobranocek w Rzeszowie

Wirtualne zwiedzanie: http://muzeumdobranocek.spacerywirtualne.pl/

Zamki i pałace wirtualnie:

Zamek Królewski w Warszawie

Wirtualne zwiedzanie: https://sztukakadru.pl/wp-content/uploads/panoramy/palac-pod-blacha/palac-pod-blacha.html

Zamek Krzyżacki w Malborku

Wirtualne zwiedzanie: https://muzeumzamkowewmalborku.wkraj.pl/html5/index.php?id=69124

Zamek Książ w Wałbrzychu

Wirtualne zwiedzanie: https://zamekksiaz.wkraj.pl/#/39541

Zamek w Łańcucie

Wirtualne zwiedzanie: https://www.zameklancut.pl/digitalizacja/wirtualsp/Lancut.html

Muzeum Zamkowe w Pszczynie

Wirtualne zwiedzanie: http://www.zamek-pszczyna.home.pl/wz/index.html

Muzeum Zamoyskich w Kozłówce

Wirtualne zwiedzanie: http://zwiedzajlubelskie.pl/kozlowka

Inne ciekawe miejsca:

Kopalnia Soli w Wieliczce

Wirtualne zwiedzanie: https://api.kopalnia.pl/panoramy/Wieliczka_PL/Wieliczka.html?&_&_&_ga=2.217039440.774638783.1585136711-990543999.1585136711#pano1000/-20.0/9.3/90.0

Sztolnie Walimskie

Wirtualne zwiedzanie: https://sztolnie.wkraj.pl/html5/index.php?id=38781#38782/34,1

 

12 kwietnia 2021

Wiosna z książką

Wyniki konkursu „Wiosna z książką - fotografia plenerowa”|
Kategoria klas I - III
I miejsce - Mikołaj Baczyński
II miejsce - Hanna Szkutnik
III miejsce - Julia Otfinowska
Wyróżnienie - Alan Oczeretnik, Maciej Lewosz
Kategoria klas VII - VIII
I miejsce -  Aleksander Sobkiewicz
II miejsce - Jan Radzięta
III miejsce -  Jakub Niedbała
Wyróżnienie - Alicja Lewosz

Jury konkursu : B. Lewosz, K. Materna.

12 kwietnia 2021

Zapraszamy do wypożyczenia i czytania czasopism Kumpel oraz Victor

okładka Kumpel

 „Kumpel”, miesięcznik edukacyjny dla dzieci w wieku 6-10 lat, istnieje na rynku od 2004 roku. Jest polecany i chętnie wykorzystywany na zajęciach z dziećmi przez wychowawców, bibliotekarzy i opiekunów świetlic. Magazyn powstaje we współpracy z fachowcami - pedagogami, psychologami i specjalistami zajmującymi się prawami dziecka i ucznia. „Kumpel” to pismo myślących dzieciaków i ich rodziców, laureat konkursu Komitetu Ochrony Praw Dziecka „Świat przyjazny dziecka”.W piśmie czytelnik znajdzie m.in.: test kompetencji z odpowiedziami i komentarzami dla rodziców, edukacyjną grę planszową, komiksy, łamigłówki, plakaty ze zwierzami i dowcipy, artykuły pozwalające nazywać uczucia, zachowywać, mówić i pisać poprawnie.
Pismo jest atrakcyjne graficznie, rozwija pasje, uświadamia potrzebę kontaktu z przyrodą i dbania o środowisko, pomaga zrozumieć świat.

 okładka Viktor

„Victor”, dwutygodnik, jako jedyny na rynku, skupia się w szczególności na grupie wiekowej 13-16 lat. Magazyn podzielony jest na stałe, tematyczne rubryki, które przydają się zarówno na lekcjach w szkole, jak i podczas nauki w domu. W każdym numerze znajdują się przykładowe testy, pomagające przygotować się i oswoić z egzaminem końcowym.
Pozostałe rubryki oferują bogactwo ciekawej publicystyki, porad, nowości książkowe, filmowe i muzyczne. Pismo wspiera uczniów w rozwiązywaniu ich życiowych i szkolnych problemów, wskazuje możliwości rozwoju zawodowego i pomaga w wyborze dalszej edukacji.
Wśród współpracowników są cenieni specjaliści z zakresu psychologii i pedagogiki szkolnej oraz doświadczeni nauczyciele.

 

7 kwietnia 2021

Złota dwudziestka książek na 20-lecie kampanii Cała Polska Czyta Dzieciom
logo

Zapraszamy do udziału w Plebiscycie „Złota Dwudziestka” z okazji 20-lecia kampanii społecznej „Cała Polska czyta dzieciom”. Wybierzmy wspólnie 20 książek ze Złotej Listy, które lubimy najbardziej! Każdy Uczestnik Plebiscytu może wskazać 20 tytułów spośród nominowanych przez Kapitułę 60 książek polskich autorów, wydanych od 2001 roku (to wtedy ruszyła nasza kampania!). „Złotą Dwudziestkę” poznamy 10 maja br., a wielu twórców zwycięskich książek spotkamy podczas XX Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom (26.05 - 1.06) pod hasłem „Lubimy czytać polskich autorów!”. Plebiscytowi towarzyszy Konkurs. Zapraszamy!

Warunki udziału w Konkursie

 1. Udział w Konkursie mogą wziąć wyłącznie Uczestnicy Plebiscytu ZŁOTA DWUDZIESTKA.
 2. W przypadku niepełnoletnich Uczestników (w Plebiscycie mogą wziąć udział osoby, które ukończyły 13 lat, za zgodą ich opiekunów prawnych), wymagana jest dodatkowa zgoda opiekuna prawnego udzielona poprzez formularz zgłoszeniowy.
 3. Plebiscyt odbywa się na stronie internetowej: https://www.calapolskaczytadzieciom.pl/plebiscyt,na której dostępny jest Regulamin Plebiscytu.
 4. W celu udziału w Plebiscycie oraz Konkursie konieczne jest założenie Konta Użytkownika Serwisu pod adresem: https://system.calapolskaczytadzieciom.pl.
 5. Zadaniem konkursowym jest napisanie recenzji jednej książki, wybranej z 60 tytułów nominowanych w Plebiscycie ZŁOTA DWUDZIESTKA przez Kapitułę Złotej Listy Fundacji. Galeria nominowanych książek znajduje się na stronie internetowej Plebiscytu: https://www.calapolskaczytadzieciom.pl/plebiscyt.
 6. Uczestnik Konkursu może przesłać tylko jedną recenzję.
 7. Przesłana na Konkurs recenzja powinna być tekstem: napisanym samodzielnie i dotychczas nigdzie niepublikowanym.

31 marca 2021

Tytus, Romek i A'Tomek, Papcio Chmiel

papcio chmiel

Na początku 2021 r.  odszedł twórca kultowego komiksu „Tytus, Romek i A’Tomek" - Henryk Jerzy Chmielewski.

“Tytus, Romek i Atomek” to zbiór świetnych, polskich komiksów przygodowych autorstwa Henryka Jerzego Chmielewskiego znanego jako Papcio Chmiel, które porwały niejednego młodego Czytelnika w świat trójki, niesamowitych bohaterów! Tytus, Romek i Atomek to postacie, które są głównymi bohaterami komiksu wydawanego początkowo na łamach “Świata Młodych”, od roku 1957 aż po dzień dzisiejszy. To jedni z najbardziej lubianych bohaterów, którzy podbili serca wielu dzieci.

Seria opowiada o przygodach dwóch przyjaciół, Romka i Atomka, którzy za cel postawili sobie uczłowieczyć szympansa Tytusa de Zoo. Co się okazuje: Tytus de Zoo ma więcej cech ludzkich niż małpich. Co wyniknie, kiedy ta trójka połączy siły? Wyruszając w ślad za przygodami Tytusa, Romka i Atomka możemy odkryć wspaniałe skarby i przeżyć niejedno wyzwanie. W końcu ta grupa doskonale wie, jak rozweselić nawet najsmutniejszy i pochmurny dzień. Wszystkie części jednocześnie bawią i uczą, przekazując najmłodszym wiedzę z zakresu ochrony środowiska, geografii czy biologii. Ogromny wybór pozwoli nam spędzać miłe chwile z twórczością Henryka Jerzego Chmielewskiego.

Zapraszamy wszystkich do naszej biblioteki w celu  wypożyczenia komiksów o przygodach Tytusa, Romka i A'Tomka.

29 marca 2021

Ciekawe książki w bibliotece szkolnej

Zachęcamy do zapoznania się z propozycjami ciekawych książek Martina Widmarka z serii „Biuro Detektywistyczna Lassego i Mai”, serii książek o dwójce młodych przyjaciół rozwiązujących detektywistyczne zagadki. 
książki

Lasse i Maja to najlepsi przyjaciele, którzy chodzą do jednej klasy. Wydają się być zwyczajnymi dziećmi, nieposiadającymi żadnych nadzwyczajnych zdolności. To jednak pozory - dzięki swojej ciekawości, inteligencji, wyobraźni i pozytywnemu nastawieniu potrafią rozwiązywać prawdziwe kryminalne zagadki. 

Swoje biuro detektywistyczne prowadzą w niewielkim szwedzkim miasteczku Valleby. Chociaż biuro mieści się w piwnicy domu Mai, jest dobrze wyposażone. Znajduje się w nim wiele sprzętów pomocnych w pracy detektywa: lupa, aparat fotograficzny, sztuczne nosy, komputer i wiele innych.

Miasteczko, choć niewielkie, kryje w sobie wiele niezwykłych zagadek, które tylko czekają na rozwiązanie.

Autor serii - Martin Widmark - stworzył wyjątkowe książki dla dzieci i wczesnej młodzieży, które zaskakują czytelnika aż do ostatniej strony. Zagadki postawione przed bohaterami okazują się naprawdę trudne i sprawiają, że dzieła Widmarka czyta się jednym tchem.

Martin Widmark z wykształcenia jest nauczycielem. Obecnie zajmuje się głównie pisaniem książek dla dzieci. Cykl książek "Biuro detektywistyczne Lassego i Mai" składa się z  26 tytułów. W maju 2011 Widmark został uznany za najlepszego pisarza roku 2010 w kategorii 6 +.

To wszystko wraz z ciekawymi ilustracjami Heleny Willis spowodowało, iż książki o młodocianych detektywach sprzedawane są w 30 krajach na całym świecie. „Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai" to porządna i wciągająca literatura detektywistyczna, którą docenią nie tylko miłośnicy gatunku.

 W naszej bibliotece znajdziecie między innymi:|
 

 1. „Tajemnica mumii”. Czy to możliwe, żeby w muzeum w Valleby obudziła się licząca 3 000 lat egipska mumia? Przerażony strażnik twierdzi, że widział to na własne oczy. Tej samej nocy, której z muzeum zginął najcenniejszy obraz… Lasse i Maja natychmiast udają się do muzeum, żeby osobiście zbadać sprawę.
 1. „Tajemnica złota”. Bank w Valleby ma przechować przez noc 250 kilogramów czystego złota. Komisarz uspokaja zdenerwowanego dyrektora banku, że na pewno nic się nie stanie. Ale następnego ranka złoto znika! W skarbcu pozostają tylko puste skrzynie i list z pogróżkami od rabusiów, którzy wzięli pracowników banku jako zakładników.
 1. „Tajemnica szkoły”. Lasse i Maja - dwójka młodocianych detektywów - wpada na trop afery związanej z podrabianymi banknotami. Śledztwo wiedzie ich do jednego z najmniej oczywistych miejsc, czyli szkoły. Czy to możliwe, że to jej pracownicy stoją za falą falsyfikatów zalewającą Valleby? „Tajemnica szkoły" to napisana z humorem powieść kryminalna, która znakomicie nadaje się do dziecięcej biblioteki. Dzięki dużej czcionce oraz licznym rysunkom pociechy na etapie wczesnoszkolnym bez problemu poradzą sobie z lekturą, a przy okazji przećwiczą umiejętność czytania. W czwartym tomie cyklu zatytułowanego "Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai" para nieustraszonych bohaterów wpada na trop kolejnego przestępstwa. Do szwedzkiego miasteczka Valleby trafiają fałszywe pieniądze, które wywołują zamęt w spokojnym życiu mieszkańców. Pojawia się coraz więcej oszukanych osób, wśród nich są Sara i Din, którzy boją się, że będą musieli zamknąć swoją kawiarnię. Do tego dwójka szkolnych przyjaciół nie może dopuścić! Jednak tym razem sprawa może być zbyt duża nawet dla tak utalentowanych detektywów, jak Lasse i Maja. Trop wiedzie bowiem do... szkoły. Czy to możliwe, by nowo zakupiona kopiarka została wykorzystana do przestępstwa? Wszystko na to wskazuje, a podejrzanych jest wielu. Wśród pracowników szkoły bez trudu można znaleźć osoby, którym przydałoby się nieco gotówki. Detektywi postanawiają zebrać dowody i raz jeszcze wspomóc lokalną policję.
 1. „Tajemnica kempingu”. Lasse, Maja i Miranda, korzystając z ostatnich dni wakacji, rozbijają namiot na kempingu nad jeziorem. Panuje tu przyjemna, leniwa atmosfera. Wkrótce jednak spokój zostaje zburzony serią drobnych kradzieży i coraz to bardziej tajemniczym zachowaniem pozostałych mieszkańców kempingu. Gdy w końcu znika cały połów raków, Lasse i Maja rozumieją, że dla nich wakacje się skończyły.
 1. „Tajemnica kina”. Właściciele psów w Valleby są zrozpaczeni. Ktoś kradnie ich ulubieńców i żąda okupu wysokości kilku tysięcy koron! Lasse i Maja rozumieją, że trzeba działać szybko. Śledztwo prowadzi ich prosto do spowitego mrokiem salonu kina Rio.
 1. „Tajemnica pływalni”. W święta Bożego Narodzenia w Valleby odbywają się zawody pływackie. Pływalnia pęka w szwach. Wszyscy chcą zdobyć odznakę pływacką oraz obejrzeć skoki do wody mistrza olimpijskiego Rackego Bolindera. Gdy jednak ten, po spektakularnym skoku z trampoliny, nie wynurza się z wody, a chwilę później okazuje się, że z szafek w szatni poznikały kosztowności, Lasse i Maja rozumieją, że będą mieli pracowite święta...
 1. „Tajemnica kawiarni”. Zdaje się, że przestępca dokładnie wie, kiedy uderzyć! Już po raz trzeci w ciągu krótkiego czasu okradł kawiarnię w miasteczku Valleby. Za każdym razem kasa była pełna. Czyżby ktoś z pracowników Café Marcepan był w zmowie ze złodziejem? Lasse i Maja mają swoje podejrzenia?
 1. „Tajemnica meczu”. Jak co roku w Valleby rozgrywany jest bardzo ważny mecz. Czy drużynie Valleby tym razem uda się pokonać drużynę miasta Sandby? Srebrny puchar błyszczy w słońcu, czekając na zwycięzcę. Lasse i Maja wytrwale kibicują swojej drużynie. Nagle dokonują zaskakującego odkrycia…

 

26 marca 2021
Dlaczego warto czytać?
Czasopismo ,,Biblioteka w Szkole" przygotowało niezwykle ciekawą prezentację, w której znajduje się kilka interesujących odpowiedzi na pytanie postawione w tytule postu. Celowo pominięto najbardziej typowe i sztampowo podawane powody. Jesteś młody, inteligentny, ciekawy świata, pełen energii i z wiarą patrzysz w przyszłość? Zobacz, dlaczego podobni do Ciebie twierdzą, że  WARTO CZYTAĆ!
Aby obejrzeć prezentację skopiuj link

https://cloud2f.edupage.org/cloud?z:AoQ+DX4JahCDWcpzN4Dwx1xI3MnzyzA0MletAo10FV4FoHnw15FAiaLsCnoosvjW

plakat warto czytać

 

25 marca 2021
Ministerstwo Edukacji i Nauki udostępniło lektury wraz z pakietami multimedialnymi
Czym są Lektury dostępne?
Seria Lektury dostępne to multimedialne książki pomocnicze do edukacji językowej i polonistycznej wraz z odpowiadającymi im materiałami ćwiczeniowymi, które służą utrwalaniu wiedzy i umiejętności określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych.
Cykl ten został opracowany na zlecenie Ministra Edukacji i Nauki przez zespół doświadczonych ekspertów współpracujących z Pracownią Lingwistyki Migowej Uniwersytetu Warszawskiego. W przygotowaniu tłumaczeń na polski język migowy (PJM) uczestniczyli głusi użytkownicy tego języka, będący wykładowcami Uniwersytetu Warszawskiego.
Łatwiejszy dostęp do tekstów literackich
Uczniowie z niepełnosprawnościami mający trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu często mają utrudniony dostęp do tekstów literackich. Barierę może stanowić w szczególności język utworów oraz ich charakter. Trudności powodują, że wielu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi pozbawionych jest możliwości obcowania z kanonem literatury polskiej, a tym samym z dużym fragmentem kultury narodowej.
Lektury dostępne mają za zadanie przeciwdziałać temu wykluczeniu. Wzbogacenie ich o filmy z tłumaczeniami migowymi stanowi znaczącą pomoc w pełnym i dokładnym zrozumieniu treści. Oprócz realizacji zadań szkolnych uczeń rozwija biegłość w zakresie języka polskiego oraz języka migowego.
Pakiet materiałów
Do każdej multimedialnej lektury powstał pakiet materiałów składający się z nagrań video z tłumaczeniem tekstu na polski języki migowy, tekstu łatwego do czytania (ETR), opracowania graficznego w formie komiksu, kart pracy, kart pracy z symbolami PCS (czyli znakami graficznymi obrazującymi pojęcia oraz tablic komunikacyjnych z symbolami PCS.

Zachęcam do zapoznania się z twórczością Ignacego Krasickiego i nie tylko! Link do zbiorów poniżej.

Beata Lewosz

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/lektury-dostepne--kolejne-materialy-udostepnione

24 marca 2021

Zapraszamy do udziału w konkursie "Wiosna z książką - fotografia plenerowa".

Konkurs skierowany jest do uczniów w trzech kategoriach wiekowych:

 • I kategoria - klasy I - III ,
 • II kategoria - klasy IV - VI,
 • III kategoria - klasy VII - VIII.

Konkurs trwa od 24 marca do 9 kwietnia 2021 r. Prace konkursowe powinny być twórczą interpretacją hasła: „Wiosna z książką - fotografia plenerowa”. Warunkiem koniecznym jest ujęcie na fotografii książki. Szczegóły  w regulaminie na dole strony.


10 marca 2021
SZKOLNE KOŁO WOLONTARIATU ORAZ ŚWIETLICA SZKOLNA ORGANIZUJĄ ZBIÓRKĘ NA RZECZ MIEJSKIEGO SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT W KATOWICACH

CZEKAMY NA WASZĄ POMOC!

Potrzebne są: koce, karma sucha i mokra, zabawki dla zwierząt, smycze,obroże, szelki,kagańce, miski.
Rzeczy prosimy przynosić do biblioteki szkolnej lub świetlicy szkolnej od 11 marca do 6 kwietnia.
psy

2 lutego 2021

Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w IV Regionalnym Konkursie Czytelniczym
„Wokół Magicznego Drzewa”, którego regulamin znajduje się poniżej.
Beata Lewosz - nauczyciel bibliotekarz

Regulamin IV Regionalnego Konkursu Czytelniczego „Wokół Magicznego Drzewa”

Szkoła Podstawowa nr 31 im. Zagłębia Dąbrowskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 w Dąbrowie Górniczej we współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną w Dąbrowie Górniczej organizuje IV Regionalny Konkurs Czytelniczy „Wokół Magicznego Drzewa”.
Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie z klas IV - VI.
Konkurs dotyczy książek Andrzeja Maleszki z serii Magiczne Drzewo: „ Świat Ogromnych” i „Inwazja”.
Cele konkursu:
• poznanie twórczości Andrzeja Maleszki,
• rozwijanie i popularyzacja czytelnictwa i zamiłowania do książek.

Etap szkolny
1. Chęć udziału w konkursie należy zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi naszej szkoły poprzez dziennik elektroniczny lub mail : b.lewosz@sp3.czeladz.pl do 28 lutego 2021 r.
2. Uczniowie, którzy się zgłosili wykonują i przesyłają skan lub zdjęcie pracy plastycznej do 18 marca 2021 r. Praca ma dotyczyć wybranej przygody bohaterów książki; technika dowolna, format A4, podpisana, z zaznaczeniem jakiej przygody dotyczy.
3. Zostanie wybrana jedna praca, której twórca będzie reprezentował naszą szkołę w etapie regionalnym

Etap regionalny
Etap regionalny konkursu zostanie przeprowadzony 23 marca 2021 r. w formie testu online. Test zostanie udostępniony o godzinie 12:00.

10 grudnia 2020

prawa człowieka

Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka
W rocznicę podpisania Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka (10 grudnia 1948) na świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka. Po ponad siedemdziesięciu latach od tego wydarzenia ludzie w wielu krajach nadal muszą walczyć z autorytarnymi reżimami o swoje podstawowe prawa.
Dzień ten poświęcony jest orędownikom praw człowieka na całym świecie, którzy dążą do zapewnienia ochrony własnych praw oraz praw innych i wkładają wiele wysiłku w działania zapewniające przestrzeganie ich na co dzień. Wielu z nich jest za to prześladowanych, pozbawianych pracy czy niesłusznie więzionych. Obchody Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka są okazją do uczczenia ich odwagi i osiągnięć.
Polecam do obejrzenia :
https://view.genial.ly/5fcfa0f51b9aae0d19a261d8/interactive-content-dzien-praw-czlowieka
https://view.genial.ly/5eabe46247bad90d6e95b6a6

Beata Lewosz

 

30 listopada 2020

Sejm ustanowił rok 2021 Rokiem Lema, Norwida, Baczyńskiego i Różewicza

rok Lema, Norwida, Baczyńskiego i Różewicza
2021 rok stoi pod znakiem literatury. W piątek 27 listopada Sejm ustanowił przyszłorocznych patronów. Aż czterech na sześciu to pisarze! Izba uhonorowała: Stanisława Lema, Cypriana Kamila Norwida, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego oraz Tadeusza Różewicza.
Sejm ustanowił 2021 Rokiem Stanisława Lema, najwybitniejszego przedstawiciela polskiej fantastyki i jednego z najpoczytniejszych pisarzy science-fiction na świecie, autora m. in. „Cyberiady”, „Solaris” czy „Bajek robotów”. W przyszłym roku przypada bowiem 100. rocznica urodzin pisarza. „W swoich rozważaniach nad kondycją współczesnego człowieka, skutkami postępu technicznego i cywilizacyjnego dostrzegał wiele zagadnień fundamentalnych dla kultury i myśli współczesnej. Przestrzegał przed negatywnymi skutkami technicznego rozwoju cywilizacji, a jego prace teoretyczne i prognozy futurologiczne mają znaczący wpływ na definiowanie miejsca ludzkości we wszechświecie i prognozowanie jej losu” - głosi tekst uchwały.
Jak podkreślono, „Stanisław Lem, większość życia spędzając w systemie komunistycznym, w swych utworach wielokrotnie przemycał krytykę systemów totalitarnych, a jego książki były przejawem wolności w myśleniu i nieskrępowanej wyobraźniIzba podjęła też uchwałę ustanawiającą 2021 Rokiem Cypriana Kamila Norwida, wybitnego poety, dramatopisarza, prozaika i myśliciela, a także artysty sztuk pięknych. Przyczynkiem do takiej decyzji jest obchodzona w przyszłym roku 200. rocznica urodzin pisarza. Jak czytamy w uzasadnieniu uchwały, w swej twórczości Norwid odwoływał się do narodowej i ogólnoeuropejskiej tradycji, a zarazem był odważnym nowatorem oraz krytykiem różnych przejawów życia społecznego i politycznego. W uchwale wspomniano, że pisarz podnosił patriotyzm „do rangi najwyższej wartości” i w podobny sposób, jako „świadomy i głęboko wierzący katolik”, traktował kwestie filozoficzne, etyczne i teologiczne.
„Jego twórczy wkład w nowoczesną polską literaturę, a szerzej w polską kulturę, jest ogromny, na wielu polach decydujący. W uznaniu zasług dla polskiej sztuki, dla polskiego życia umysłowego i polskiej kultury, w dwustulecie jego urodzin, Sejm Rzeczypospolitej ogłasza rok 2021 Rokiem Cypriana Norwida” - napisano w dokumencie. Za ustanowieniem Norwida przyszłorocznym patronem głosowało 450 spośród 451 posłów. Jedynym, który wstrzymał się, był Dobromir Sośnierz (Konfederacja).
Kolejnym patronem 2021 roku został Krzysztof Kamil Baczyński - jeden z najwybitniejszych przedstawicieli poetów pokolenia Kolumbów. W jego przypadku również będziemy obchodzić okrągłą, 100. rocznicę urodzin. Baczyński pośmiertnie został odznaczony Krzyżem Armii Krajowej, a dwa lata temu, na mocy postanowienia prezydenta Andrzeja Dudy, otrzymał Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej oraz osiągnięcia w działalności na rzecz rozwoju polskiej kultury. „W uznaniu zasług Krzysztofa Kamila Baczyńskiego dla polskiej sztuki, dla polskiej niepodległości i polskiej kultury, w stulecie jego urodzin, Sejm Rzeczypospolitej ogłasza rok 2021 Rokiem Krzysztofa Kamila Baczyńskiego” - podkreślono w tekście uchwały.
Jednocześnie posłowie oddali hołd innym przedstawicielom poetów pokolenia Kolumbów poległym w trakcie okupacji niemieckiej: Tadeuszowi Gajcemu, Janowi Romockiemu, Zdzisławowi Stroińskiemu, Józefowi Szczepańskiemu i Andrzejowi Trzebińskiemu. Ustanowienie roku 2021 Rokiem Stanisława Lema, Cypriana Kamila Norwida, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego oraz Tadeusza Różewicza oznacza, że wielbicieli literatury czeka wiele okolicznościowych wydarzeń i innych przedsięwzięć promujących twórczość pisarzy oraz ich samych. Podobnie jak kończący się właśnie rok przebiegał pod znakiem Leopolda Tyrmanda.

 

27 listopada 2020

Cukierku, ty łobuzie czyli spotkanie autorskie (online) z Waldemarem Cichoń
25 listopada 2020 r. razem z Mają A. - uczennicą klasy 2a wzięłyśmy udział w spotkaniu autorskim z Waldemarem Cichoń.

autor

Udział w VI regionalnym konkursie plastyczno- czytelniczym dla klas 2 do 5 „Z kotem mi do twarzy” dał nam taką możliwość, za co serdecznie dziękujemy organizatorom konkursu.

Waldemar Cichoń, czyli tata Marcela i Macieja (z tej roli życiowej jest najbardziej dumny) przyszedł na świat w roku, w którym Richard Nixon ustąpił ze stanowiska prezydenta Stanów Zjednoczonych, otworzono Port Północny w Gdańsku, została założona Budka Suflera, a Polska została brązowym medalistą Mistrzostw Świata w piłce nożnej pokonując Brazylię 1:0. Trudno powiedzieć, jaki te wydarzenia miały wpływ na przyszłe losy chłopaka z Tychów, jednak jakiś mieć musiały. Bo niby dlaczego nie?
W dzieciństwie nade wszystko uwielbiał czytać. To były czasy, kiedy nikomu nie śniło się jeszcze o Internecie, grach komputerowych i 100 kanałach w telewizji, więc książki były jedną z niewielu dostępnych rozrywek. Przyszły pisarz był ciekawy świata i ludzi, czytał więc średnio trzy książki na tydzień. Dwa razy w tygodniu szedł pieszo do biblioteki położonej na sąsiednim osiedlu. Kiedy książka, którą wypożyczył, zapowiadała się ciekawie, nie mógł się doczekać, kiedy zacznie czytać, więc czytał idąc. Zaczytany systematycznie rozbijał nos o latarnie, a kilka razy o mało nie wpadł pod samochód!
Dochodziło do tego, że mama musiała go w wakacje zmuszać do wychodzenia na podwórko! Na niewiele się to zdało, bo mały Waldek opuszczał dom z książką ukrytą pod ubraniem. Czasem się udawało, czasem jednak mamina kontrola wykryła oszustwo. Wtedy ratował się czytając książki pod kołdrą przy świetle latarki. W dzieciństwie Waldemar Cichoń marzył o tym, by zostać pisarzem. Wydawało się to jednak tak trudne, że swoje marzenia schował głęboko do szuflady. Oczywiście, w szkole pisał wypracowania, ale oprócz nauczycieli nikt ich nie czytał, więc to się chyba nie liczy? Potem poszedł na studia, skończył dziennikarstwo i zaczął pisać do gazet. Robił to przez całkiem długi okres swojego życia. Książki zaczął pisać przez przypadek - okazało się, że Marcel, starszy syn Waldemara Cichonia nie lubi czytać! „Poczekaj, gagatku, już ja cię załatwię! - pomyślał jego tata i napisał dla Marcela książkę. Książkę o Marcelu i Cukierku, najbardziej niezwykłym i niesfornym kocie na świecie. Bardzo spodobała się nie tylko Marcelowi, ale też innym dzieciakom i dała początek całej serii.
Waldemar Cichoń jest autorem serii książek dla dzieci, których bohaterem jest kot Cukierek:

Bestsellerowa, rozpoczynająca serię książka „Cukierku, ty łobuzie!” została wpisana w 2017 roku na listę lektur szkolnych Ministerstwa Edukacji Narodowej (klasy I-III). Cukierek, pręgowany dachowiec z plamką na nosie, jest najbardziej wyjątkowym kotem na świecie: skacze weterynarzom po głowie, jeździ na mecze hokejowe ze swoim małoletnim właścicielem, walczy ze swetrami udającymi potwory, pomaga w odrabianiu zadań domowych (oraz przystrajaniu choinki na Święta), i robi wiele innych rzeczy, których koty zazwyczaj nie potrafią.

Więcej o książkach Waldemara Cichonia możecie przeczytać w pliku do pobrania na dole strony.

Opracowanie B. Lewosz

 

24 listopada 2020

KALENDARIUM WYBRANYCH ROCZNIC LITERACKICH I WYDARZEŃ
LISTOPAD - GRUDZIEŃ 2020

20 listopada ŚWIATOWY DZIEŃ OCHRONY PRAW DZIECKA, obchodzony w rocznicę uchwalenia przez ONZ Konwencji o Prawach Dziecka w 1989 roku.

20 Listopada 1910 roku zmarł LEW TOŁSTOJ jeden z najwybitniejszych rosyjskich pisarzy, autor m.in. „Anny Kareniny” oraz „Wojny i pokoju”.

20 listopada 1925 roku odszedł STEFAN ŻEROMSKI autor „Przedwiośnia”, „Ludzi bezdomnych” oraz „Syzyfowych prac”.

23 listopada 1970 roku zmarł ALF PRØYSEN, pisarz norweski, kompozytor, autor nowel, ballad i piosenek, światową sławę przyniósł mu cykl książek dla dzieci o maleńkiej pani Flakonik. (ur. 23 VII 1914) 50. rocznica śmierci.

25 listopada ŚWIATOWY DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA, ustanowiony w 2002 roku, w setną rocznicę powstania pluszowej zabawki, Teddy Bear. Historia maskotki wiąże się z wydarzeniem, które miało miejsce w 1902 r. - prezydent USA Theodore Roosvelt, zapalony myśliwy, nie dopuścił podczas polowania do zastrzelenia małego niedźwiadka.

26 listopada 1855 roku zmarł ADAM MICKIEWICZ, największy poeta polski, dramatopisarz, publicysta i działacz polityczny epoki romantyzmu. Niektóre jego utwory wydawane w oddzielnych wydawnictwach książkowych przeznaczone są dla dzieci, m.in.: Bajki, Pani Twardowska, Powrót taty. 165. rocznica śmierci (ur. 24 XII 1798).

26 listopada 2005 roku zmarła EMILIA WAŚNIOWSKA, prozaik, poetka, pedagog, inicjatorka wielu imprez czytelniczych, autorka wierszy, opowiadań i piosenek dla dzieci, m.in.: Kajtek, Mili-lili-lawi, Kiedy słychać ptaki, Pokochać Babę Jagę, Wesołe miasteczko, Imię to nie fraszka. (ur. 20 IX 1954).

27 listopada 1845 roku urodził się WALERY PRZYBOROWSKI, pseud. Zygmunt Lucjan Sulima, powieściopisarz, publicysta, historyk, autor licznych powieści historycznych dla dzieci i młodzieży, m.in.: Bitwa pod Raszynem, Lelum - Polelum, Namioty wezyra, Szwedzi w Warszawie. (zm. 13 III 1913) 175. rocznica urodzin.

30 listopada ANDRZEJKI, wieczór magicznych wróżb odprawianych w wigilię świętego Andrzeja.

30 listopada 1835 roku urodził się MARK TWAIN, właśc. Samuel Langhorne Clemens, pisarz amerykański, autor m.in. powieści przygodowych dla dzieci i młodzieży: Przygody Tomka Sawyera, Królewicz i żebrak, Przygody Hucka. 185. rocznica urodzin (zm. 21 IV 1910) 110. rocznica śmierci.

1 grudnia ŚWIATOWY DZIEŃ WALKI Z AIDS, obchodzony z inicjatywy Światowej Organizacji Zdrowia od 1988 roku.

1 grudnia 1975 roku urodziła się ANNA KASZUBA-DĘBSKA, malarka, graficzka, projektantka książek, autorka i reżyserka filmów animowanych i reklam oraz ilustratorka książek dla dzieci (wspólnie z Łukaszem Dębskim, mężem), m.in.: 24 Wiórki wiewiórki i inne bajki wierszem, Felicjanek 10, Pan Teodor Wąsik III, czyli kurs bon ton dla dzieci, Łamisłówka. 45. rocznica urodzin.

3 grudnia MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w 1992 roku. Celem obchodów jest przybliżenie społeczeństwu problemów osób niepełnosprawnych, u których występują ograniczenia w prawidłowym funkcjonowaniu spowodowane obniżeniem odporności fizycznej lub psychicznej oraz pomoc we włączeniu tej grupy społecznej w społeczne życie.

5 grudnia 1870 roku zmarł ALEXANDER DUMAS (ojciec), prozaik i dramaturg francuski, autor cieszących się ogromną popularnością wśród młodzieży powieści historycznych, m.in.: Trzej muszkieterowie, W dwadzieścia lat później, Hrabia Monte Christo. (ur. 24 VII 1802) 150. rocznica śmierci.

6 grudnia MIKOŁAJKI, zwyczaj obdarowywania się drobnymi prezentami, obchodzony na cześć świętego biskupa Mikołaja z Miry.

9 grudnia 1940 roku zmarł BOHDAN DYAKOWSKI, prozaik, pedagog, popularyzator wiedzy przyrodniczej, autor podręczników szkolnych, noweli, opowiadań i książek dla dzieci, m.in.: Nasz las i jego mieszkańcy, Wąż Władka, Królowa górskiego źródła i inne opowiadania. (ur. 22 XII 1864) 80. rocznica śmierci.

12 grudnia 1990 roku zmarł MARIAN ORŁOŃ, prozaik, autor słuchowisk radiowych i scenariuszy filmów krótkometrażowych oraz opowiadań dla dzieci, m.in.: Pisane łapą, Zwariowane dzieciaki, Powrót na wyspę. (ur. 23 VII 1932) 30. rocznica śmierci.

13 grudnia 1975 roku urodził się ŁUKASZ DĘBSKI, prozaik, scenarzysta, autor licznych książek dla dzieci, m.in.: Pociąg z literkami, Krówki i mrówki i inne bajki wierszem, Literozagadki, Łamigłówki, Gdzie Portugalczyk wygrzewa stopy, czyli podróże w głąb Europy, Wierszownik z podróży dookoła świata. 45. rocznica urodzin.

14 grudnia 1975 roku zmarła STANISŁAWA PLATÓWNA, prozaik, dziennikarka, autorka powieści dla młodzieży, m.in.: Chłopiec na polnej drodze, Mały wzywa kapitana, Telefon zaufania, Żegnaj, Zorbin!, W myślach, w sercu…45. rocznica śmierci (ur. 14 II 1924).

17 grudnia 1945 roku urodziła się JACQUELINE WILSON, pisarka angielska, autorka popularnych powieści dla dzieci i młodzieży, m.in.: Złe dziewczyny, Dziecko ze śmietnika, Na krawędzi, Podwójna rola, Najlepsze przyjaciółki, Raz na zawsze, Lola Rose. 75. rocznica urodzin.

19 grudnia 1935 roku urodziła się EWA PRZYBYLSKA, prozaik, nauczycielka, autorka utworów dla dzieci i młodzieży, poruszających aktualne problemy współczesnego życia, m.in.: W Dolinie Klonowego Liścia (nagroda PS IBBY Książka Roku 1989), Dzień kolibra (nagroda PS IBBY Książka Roku 1997), Dotyk motyla, Ptasi instynkt, Zapach wiatru. 85. rocznica urodzin.

26 grudnia 1955 roku urodziła się JOANNA OLECH, grafik, pisarka i ilustratorka, krytyk literacki, autorka m.in. pełnych żywiołowego humoru książek z życia współczesnej rodziny: Dynastia Miziołków, Gdzie diabeł mówi: Do usług! ,Pompon w rodzinie Fisiów. 65. rocznica urodzin.

30 grudnia 1865 roku urodził się RUDYARD KIPLING, poeta, powieściopisarz i nowelista angielski, laureat literackiej Nagrody Nobla (1907), autor Księgi dżungli i Drugiej księgi dżungli, które weszły na stałe do lektur młodzieży na całym świecie. (zm. 18 I 1936) 155. rocznica urodzin.

30 grudnia 1995 roku zmarła MARIA KANN, prozaik, poetka, tłumaczka, autorka utworów dla dzieci i młodzieży, m.in.: Jutro będzie słońce, Góra Czterech Wiatrów, Koniec i początek świata, Błękitna planeta. (ur. 11 V 1916) 25. rocznica śmierci.

23 listopada 2020

Konkurs fotograficzny online "Zgadnij, gdzie to jest"
Zachęcam rodziców i nauczycieli do udziału w konkursie na Instagramie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Katowicach.
W konkursie może wziąć udział każdy zarejestrowany (i pełnoletni) użytkownik Instagramu. Uczestnik, który rozpozna 10 lokalizacji przedstawionych w formie fotografii, w poście umieszczonym na profilu @pbwkatowice na Instagramie, weźmie udział w losowaniu nagrody rzeczowej.
Wpis konkursowy pojawi się na Instagramie biblioteki 20 listopada 2020 r. i przez tydzień (do 27 listopada br.), uczestnicy będą mogli udzielać odpowiedzi pod opublikowanym postem. Ogłoszenie wyników - 30 listopada 2020 r.
Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie , a pytania w sprawie konkursu można kierować na adres: instagram@pbw.katowice.pl lub w wiadomości prywatnej na instagramowym profilu biblioteki: @pbwkatowice.
Beata Lewosz

12 listopada 2020

Maja A. uczennica klasy 2a została laureatką etapu wewnątrzszkolnego VI Regionalnego konkursu czytelniczo-plastycznego dla uczniów klas 2 do 5 szkół podstawowych „Z kotem mi do twarzy”.

Maja będzie reprezentować naszą szkołę w kolejnym etapie konkursu.

Gratulujemy!

Beata Lewosz

Z kotem mi do twarzy

VI Regionalny konkurs czytelniczo- plastyczny dla uczniów klas 2-5 szkół podstawowych „Z kotem mi do twarzy”.

9 listopada 2020

Klasa I B uczestniczyła w zajęciach z cyklu „Gang Fajniaków. Ekozakątek: moje miejsce na ziemi”.

Lekcja miała na celu uczestniczenie w działaniach mających na celu ochronę przyrody, uwrażliwienie na piękno otaczającego nas środowiska naturalnego oraz umiejętność obserwacji zjawisk przyrodniczych.

Nauczyciel bibliotekarz: B. Lewosz 

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Pliki do pobrania
pdf 2021-11-10 wielka liga -książki kl. 1- 8.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 317
wielka liga -książki kl. 1- 8.pdf 204.02KB zobacz
do góry