Młodzi obywatele

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny - Uniwersytet Dzieci - Młodzi obywatele. Jak poznać kraj, w którym mieszkamy?

Lider projektu - Dorota Kopeć

Projekt realizowany w klasie 2a polega na realizacji ośmiu lekcji opartych są na metodzie pytań i doświadczeń.

Główne cele projektu to: wspieranie uczniów w kształtowaniu patriotycznej postawy, rozwijanie ich wrażliwości kulturowej, zdobycie wiedzy na temat ważnych symboli narodowych i obchodów Święta Niepodległości, poznanie kroków polskiego tańca narodowego, wykonanie drzewa genealogicznego, ochrona zabytków, poznanie dialektów i gwary występujących w różnych regionach Polski i mniejszości narodowych zamieszkujących w naszym kraju.

uniwersytet dzieci

do góry