Bakcyl - Cyberbezpieczeństwo

Bakcyl - Cyberbezpieczeństwo

Lider projektu - Dorota Adam

Projekt „Bankowcy dla Edukacji Finansowej Dzieci i Młodzieży”. Podnoszenie poziomu wiedzy z zakresu cyberbezpieczeństwa i cyberzagrożeń. Realizowany  w klasach siódmych i ósmych przez cały rok szkolny (2 godziny lekcyjne na każdą klasę).

 

do góry