Podziwiaj jak najwięcej

Podziwiaj jak najwięcej - artystyczne spotkania ze sztuką -Vincent van Gogh

Lider projektu - Dorota Bengier-Babiarz. Projekt prowadzą również: Maja Strzelczyk, Anna Wieteska, Magdalena Wester i Agnieszka Cichoń.

Realizowany od 22 września 2022 do 1 grudnia 2022 w klasach: IVa, IVb, Va, VIa, VIb.

W ramach projektu nastąpiło:
• zapoznanie uczniów z twórczością Vincenta van Gogha,
• obcowanie z dziełami sztuki,
• wizyta w muzeum (wystawa multimedialna),
• interpretacja plastyczna wybranego dzieła Vincenta van Gogha,
• opowiadanie na temat wybranego dzieła artysty,
• oglądanie krótkiego filmu dotyczącego życia i twórczości Vincenta van Gogha,
• podsumowanie projektu (przyznanie nagród i dyplomów dla wyróżniających się uczestników),
• uczniowie zgłębili twórczość artysty poprzez wizytę w muzeum i własna pracę twórczą.

 

do góry