Zabawa sztuką

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny - „Zabawa sztuką”

Lider projektu - Klaudia Gorla

Celem projektu było rozwijanie u uczniów poczucia estetyki, wrażliwości i otwartości na szeroko pojętą sztukę. Autorzy położyli nacisk na innowacyjność i kreatywność młodszych uczestników, jednocześnie zmuszając ich do wyjścia poza dotychczasowe schematy myślenia. Idea projektu zakładała również zapoznanie uczniów z niecodziennymi technikami plastycznymi, naukę interpretacji i odczytywania ukrytych znaczeń, dostrzegania korelacji międzyprzedmiotowych. Projekt był realizowany w klasie 5b na cyklu godzin wychowawczych poprzez wykonywanie określonych zadań przydzielonych w regulaminie. Efektami realizacji projektu była integracja zespołu klasowego, lepsze poznanie siebie nawzajem, poprawa samooceny, odkrycie artystycznych talentów u uczniów zdolnych, zwrócenie ich uwagi na wartość sztuki w naszym życiu.

do góry