Dzieci uczą rodziców

Dzieci uczą rodziców - ogólnopolska akcja realizowana przez Centrum Rozwoju Lokalnego

Lider projektu - Bożena Książek

Podczas realizacji projektu uczniowie zdobędą wiedzę w bardzo szerokim zakresie bezpieczeństwa (w różnych
wymiarach), ekologii, przyrody i świata zwierząt, kosmosu i astronomii, historii, geografii, kultury i tradycji,
sportu i zdrowia. Uczestnicy projektu: Klasa II b. Czas trwania projektu: od listopada 2022 r. do maja 2023 r.
(8 godzin)

do góry