Cztery Pory Roku

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny Cztery Pory Roku

Lider projektu - Ariadna Utnik, Katarzyna Mogielska, w projekcie uczestniczy także Agnieszka Oleksiak.

Projekt skierowany jest do uczniów klas 1 do 4 uczęszczających do świetlicy szkolnej. Celem projektu jest zaspokojenie naturalnej potrzeby tworzenia, wyzwalanie ekspresji twórczej, wspieranie harmonijnego rozwoju oraz kreatywności dzieci poprzez działania plastyczno - techniczne.

do góry