Bezpieczni w Sieci

Bezpieczni w Sieci

Lider projektu - Dorota Adam

Projekt „Bezpieczni w Sieci”. Podnoszenie kompetencji cyfrowych z zakresu bezpieczeństwa w sieci. Projekt realizuje NASK - Państwowy Instytut Badawczy. Projekt realizowany w klasach siódmych i ósmych przez cały rok szkolny.

do góry