Bajki - pomagajki

 

Bajki- pomagajki

to ogólnopolski projekt edukacyjny.

Głównym celem bajkoterapii jest ochrona i wzmacnianie rozwoju psychicznego dziecka.

Imię i nazwisko lidera projektu: Ariadna Utnik
Uczestnicy projektu: uczniowie klas I-III
Czas trwania projektu: Styczeń - Kwiecień 2024

 
W ramach projektu ,,Bajki - pomagajki” uczniowie poznali kilka bajek terapeutycznych.
Dotychczas poznane bajki związane były z tematem lęku przed szkołą, lęku przed ciemnością oraz rozwiązywania konfliktów rówieśniczych i akceptacji odmienności.
W trakcie zajęć uczniowie kształtują umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych czy konfliktowych. Nabywają umiejętności nazywania przeżywanych emocji.

do góry