MOVE Week

"MOVE Week" to coroczne, globalne wydarzenie

 Lider: Justyna Szczepek

Projekt w naszej placówce prowadzi: Wszyscy nauczyciele klas 1-3: Aleksandra Paluszkiewicz, Justyna Szczepek, Anna Tasarz, Małgorzata Wikarek, Małgorzata Korzuchowska, Angelina Jackiewicz, Dorota Kopeć, Małgorzata Duran, Bożena Książek

Projekt dla dzieci klas 1-3

W naszej placówce biorą udział klasy: 1a, 1b, 2a, 2b, 3a, 3b

Czas trwania: W dniach 27 maja - 2 czerwca

Opis projektu: MOVE Week to ogólnoeuropejska inicjatywa, będąca integralną częścią kampanii NowWeMOVE, organizowanej przez ISCA (International Sport and Culture Association), a której celem jest walka z epidemią bezruchu.

celem projektu jest: promocja korzyści wynikających z aktywnego stylu życia.

sposób realizacji: zorganizowanie dowolnej formy wydarzenia sportowo-ruchowego w placówce. Liczy się każda inicjatywa, która angażuje dzieci do aktywności!

do góry