Czytanie na Polanie

Imię i nazwisko lidera projektu:  Aleksandra Paluszkiewicz
Imiona i nazwiska pozostałych osób prowadzących projekt: Justyna Szczepek, Anna Tasarz, Aleksandra Paluszkiewicz, Bożena Książek, Dorota Kopeć, Małgorzata Wikarek, Angelina Jackiewicz, Beata Lewosz, Klaudia Gorla, Maja Strzelczyk-Derwisz, Magda Niedbała, Anna Wieteska.
Uczestnicy projektu: Klasy I-VIII
Czas trwania projektu: od 1 maj 2024r. do 21 czerwca 2024 r. (1 dniowy/całodniowy)
Projekt/akcja polega na zorganizowaniu imprezy czytelniczej w jednym wybranym przez placówkę dniu Projekt/akcja polega na zorganizowaniu imprezy czytelniczej w jednym wybranym przez placówkę dniu na świeżym powietrzu . Społeczność placówki przychodzi tego dnia z kocami lub poduszkami i w wybranym miejscu na zewnątrz organizują przestrzeń czytelniczą. Można czytać dowolną książkę. Warto wprowadzać ideę czytania w plenerze, ponieważ uczy myślenia, rozwija umiejętności językowe, doskonali pamięć i wyobraźnię, poszerza wiedzę a plener dodatkowo to wszystko wzmacnia. Głównym celem tej inicjatywy jest promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, integracja społeczeństwa lokalnego oraz zachęcenie uczniów do sięgania po książkę w każdej sytuacji i każdym miejscu.

do góry