Strona główna/Projekty 2023/2024/Ja w relacjach. Jak zrozumieć siebie i innych

Ja w relacjach. Jak zrozumieć siebie i innych

„Ja w relacjach. Jak zrozumieć siebie i innych” Uniwersytet Dzieci

Imię i nazwisko lidera projektu: Anna Grzegorczyk

Uczestnicy projektu: Uczniowie klasy Vb

Czas trwania projektu: Rok szkolny 2023/24

Cele projektu: poznawanie swoich mocnych stron, budowanie relacji i uczenie się jak dbać o swoje granice, oswajanie  swoich emocji.

Sposób realizacji: lekcje wychowawcze wg załączonych scenariuszy zajęć.

Spodziewane efekty: Dzięki projektowi przez cały rok szkolny uczniowie:

  • poznawali swoje mocne strony, 
  • budowali relacje i uczyli się dbać o swoje granice, 
  • pracowali w zespołach oraz indywidualnie, dyskutowali, analizowali przypadki, 
  • a przede wszystkim - oswajali swoje emocje.

Kontynuacja projektu w przyszłym roku szkolnym.

do góry