Strona główna/Projekty 2023/2024/Czytamy rodzinne historie

Czytamy rodzinne historie

Imię i nazwisko lidera projektu:  Aleksandra Paluszkiewicz
Imiona i nazwiska pozostałych osób prowadzących projekt: Justyna Szczepek, Anna Tasarz, Aleksandra Paluszkiewicz
Uczestnicy projektu: Klasa Ia i Ib
Czas trwania projektu: Od stycznia 2024r. do czerwca 2024r. (4h lekcyjnych)
Dzięki uczestnictwu w programie uczniowie będą mieli szansę lepiej zrozumieć historię swojej rodziny i to, Dzięki uczestnictwu w programie uczniowie będą mieli szansę lepiej zrozumieć historię swojej rodziny i to, kim są. To bowiem w rękach dorosłych - opiekunów, pedagogów, rodziców i nauczycieli - leży zadanie, by dzielić się z nimi pamięcią pokoleń, kształtować wartości i uwrażliwiać na to, co naprawdę ważne. Zachęcając do aktywnego kontaktu z literaturą, dajemy im szansę przeżycia niezapomnianej przygody i odkrywania opowieści zamkniętych w szkatułce pełnej pamiątek. Biorąc udział w programie czytelniczym opartym na kanwie książki Justyny Bednarek pt. Wnuczka antykwariusza , promujemy czytelnictwo, aktywizujemy uczniów, pozwalamy im przeżyć niezapomnianą, wciągającą przygodę, z której wyniosą cenną lekcję historii. Przede wszystkim oferujemy im wartościową zabawę, która będzie zarówno przyjemna, jak i kształcąca.

do góry