Cztery Pory Roku

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny "Cztery Pory Roku"

Głównym celem Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego Cztery Pory Roku jest zaspokajanie naturalnej potrzeby tworzenia, wyzwalanie ekspresji twórczej, wspieranie harmonijnego rozwoju oraz kreatywności dzieci poprzez działania plastyczno- techniczne.

Imię i nazwisko lidera projektu: Katarzyna Mogielska
Imiona i nazwiska pozostałych osób prowadzących projekt: Ariadna Utnik, Agnieszka Oleksiak
Uczestnicy projektu: uczniowie klas I-III
Czas trwania projektu: Wrzesień 2023 - Czerwiec 2024

do góry